Registar dokumenata

DatumVrsta dokumentaNaziv dokumentaSadržajSjednica Vijeća
14.10.2021.ProgramI. Izmjene i dopune Programa utroška šumskog doprinosa za 2021.3. sjednica
14.10.2021.ProgramI. Izmjene i dopune Programa građenja u 2021. godini3. sjednica
14.10.2021.ProgramI. Izmjene i dopune Programa koristenja sredstava od polj. zemlj3. sjednica
14.10.2021.ProgramI. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 20213. sjednica
14.10.2021.ProgramI. Izmjene i dopune Programa socijale skrbi za 2021.3. sjednica
14.10.2021.PlanOdluka i Plan djelovanja OT3. sjednica
14.10.2021.StrategijaOdluka i Strategija_upravljanja_imovinom_opcine_tompojevci_za_razdoblje_2021-20273. sjednica
14.10.2021.OdlukaOdluka o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed3. sjednica
14.10.2021.OdlukaOdluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnim djelatnostim3. sjednica
14.10.2021.IzvješćeIzvješće Mandatne komisije – 20213. sjednica
14.10.2021.OdlukaOdluka o izmjeni odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta3. sjednica
14.10.2021.IzvješćeOdluka o prihvaćanju izvješća Općinskog-načelnika-za-razdoblje-od-04.06. – 30.06.2021.3. sjednica
14.10.2021.OdlukaOdluka o raspisivanju natječaja3. sjednica
14.10.2021.IzvještajOdluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021.3. sjednica
14.10.2021.ProračunI Izmjene i dopune proračuna Općine Tompojevci za 2021.3. sjednica
14.10.2021.OdlukaOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu3. sjednica
10.06.2021.IzvješćeIzvješće Mandatke komisije – 2021konstituirajuća sjednica
10.06.2021.OdlukaOdluka o imenovanju Povjerenstvakonstituirajuća sjednica
10.06.2021.ZapisnikZapisnik s konstituirajućekonstituirajuća sjednica
28.07.2021.OdlukaOdluka o izboru Odbora za proračun i financije2. sjednica
28.07.2021.ZapisnikZaspisnik-s-2.-sjednice2. sjednica
28.07.2021.OdlukaOduka o suglasnosti2. sjednica
28.07.2021.OdlukaOdluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta2. sjednica
28.07.2021.OdlukaOdluka – političke stranke i nezavisini vijećnici 20212. sjednica
28.07.2021.OdlukaOdluka o izboru Odbora za statut i poslovnik2. sjednica
19.07.2021.OdlukaOdluka o imenovanju privremenog zamjenika općinskog načelnikaOpćinski načelnik
10.06.2021.OdlukaOdluka o izboru Mandatne komisijekonstituirajuća sjednica
10.06.2021.OdlukaOdluka o izboru Odbora za izbor i imenovanjekonstituirajuća sjednica
10.06.2021.OdlukaOdluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijećakonstituirajuća sjednica
10.06.2021.OdlukaOdluka o izboru predsjednika Općinskog vijećakonstituirajuća sjednica
18.03.2021.IzvješćeIzvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine za 2020.26
18.03.2021.IzvješćeIzvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020.26
18.03.2021.IzvješćeIzvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020.26
18.03.2021.IzvješćeIzvješće o izvršenju Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2020.26
18.03.2021.IzvješćeIzvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.26
18.03.2021.IzvješćeGodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020.26
18.03.2021.IzvješćeOdluka o prihvaćanju izvješća o radu LAG-a za 2020.26
18.03.2021.ZapisnikZaspisnik s 26. sjednice26
18.03.2021.IzvješćeOdluka o prihvaćanju izvješća TINTL za 2020.26
18.03.2021.NatječajOdluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske26
18.03.2021.OdlukaOdluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 202026
18.03.2021.IzvješćeOdluka o prihvaćanju izvješća Općinskog-načelnika-za-razdoblje-od-01.07.2020-31.12.202026
22.02.2021.StatutStatut Općine Tompojevci – 202125
22.02.2021.PoslovnikPoslovnik Općinskog vijeća – 202125
22.02.2021.OdlukaOdluka o donošenju II ID PPUOT25
22.02.2021.OdlukaOdluka o kupovini automobila25
22.02.2021.OdlukaOdluka o usvajanju Izvješća – Komunalac d.o.o.25
22.02.2021.ProgramProgram potpora poljoprivredi na području Općine Tompojevci za 2021.25
22.02.2021.ZapisnikZaspisnik s 25. sjednice25
22.02.2021.ProgramProgram potpora gospodarstvu na području Općine Tompojevci za 2021.25
26.11.2020.ZapisnikZaspisnik s 23. sjednice23
22.12.2020.ProgramProgram naknade za legalizaciju u 2021.24
22.12.2020.ProgramProgram javnih potreba u kulturi u 202124
22.12.2020.ProgramProgram utroška šumskog doprinosa za 2021.24
22.12.2020.ProgramProgram koristenja sredstava od polj. zemlj24
22.12.2020.ProgramProgram javnih potreba u sportu u 202124
22.12.2020.Izmjena ProgramaIzmjene Programa socijalne skrbi za 2020.24
22.12.2020.ProgramProgram održavanja komunalne infrastrukture 202124
22.12.2020.Izmjena ProgramaIzmjene Program građenja komunalne infrastrukture u 2020.24
22.12.2020.Izmjena ProgramaIzmjena Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa24
22.12.2020.Izmjena ProgramaIzmjena Programa koristenja sredstava od polj. zemlj24
22.12.2020.ProgramProgram socijale skrbi za 2021.24
22.12.2020.Izmjena ProgramaIzmjene Programa odrzavanja komunalne infrastrukture u 202024
22.12.2020.ProgramProgram građenja za 2021. godinu24
22.12.2020.OdlukaOdluka o produljenju važenja Strategije razvoja24
22.12.2020.OdlukaOdluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021.24
22.12.2020.OdlukaOdluka o imenovanju parka24
22.12.2020.OdlukaOdluka o izvršenju proračuna za 2021.24
22.12.2020.OdlukaOdluka o pokretanju postupka izrade projektne dokumentacije za dječji vrtić24
22.12.2020.OdlukaOdluka o raspisivanju natječaja za kč. br. 712, Mikluševci24
22.12.2020.ProračunProračun za 2021.24
22.12.2020.Izmjene i dopune ProračunaI Izmjene i dopune Proračuna za 2020.24
22.12.2020.AnalizaAnaliza sustava CZ – 2020.24
22.12.2020.PlanGodišnji Plana razvoja sustava CZ – 2021.24
22.12.2020ZapisnikZaspisnik s 24. sjednice
26.11.2020.OdlukaOdluka o prestanku i početku obnašanja dužnosti člana OV23
26.11.2020.OdlukaOdluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik23
26.11.2020.OdlukaOdluka o razrješenju i izboru potpredsjednika23
26.11.2020.OdlukaOdluka o razrješenju i izboru predsjednika Općinskog vijeća23
26.11.2020.OdlukaOdluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje23
26.11.2020.ProgramProgram potpora gospodarstvu na području Općine Tompojevci za 2020. godinu23
26.11.2020.OdlukaOdluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja i poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske23
26.11.2020.PlanPlan djelovanja Općine Tompojevci u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu23
26.11.2020.OdlukaOdluka o prijenosu Ugovora o koncesiji23
28.09.2020.OdlukaOdluka o usvajanju i Izvješće o radu komunalnog redara22
28.09.2020.OdlukaOdluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2020.22
28.09.2020.OdlukaOdluka o davanju prethodne suglasnosti na nacrt statuta Razvojne agencije TINTL22
28.09.2020.OdlukaOdluka i izvješće Općinskog-načelnika-za-razdoblje-od-01.01.2019-30.06.201922
30.06.2020.OdlukaOdluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO21
30.06.2020.OdlukaOdluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske21
30.06.2020.OdlukaOdluka o pokretanju izrade Strategije razvoja Općine Tompojevci za razdoblje od 2021-202721
10.06.2020.PravilnikII Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu JUOOpćinski načelnik
21.05.2020.Odluka i izvješćeOduka i izvješće -Program građenja komunalne infrastrukture za 2019.20
21.05.2020.Odluka i izvješćeOdluka i izvjesce – Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2019.20
21.05.2020.OdlukaOdluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019.g20
21.05.2020.Godišnji izvještajGodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019.20
21.05.2020.OdlukaOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika20
21.05.2020.OdlukaOdluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta20
21.05.2020.OdlukaOdluka o prihvaćanju izvješća Stožera CZ OT20
21.05.2020.OdlukaOdluka o izradi II. ID PPUO Tompojevci20
21.05.2020.OdlukaOdluka o prihvaćanju izvješća o radu LAG-a za 2019.20
21.05.2020.OdlukaOdluka o prihvaćanju izvješća TINTL za 2019.20
25.02.2020.OdlukaOdluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina19
25.02.2020.Statutarna odlukaStatutarna-odluka-o-izmjenama-i-dopunama-Statuta19
25.02.2020.SmjerniceSmjernice CZ od 2020. – 2023.19
25.02.2020.OdlukaOdluka o prihvaćanju izvješća Općinskog-načelnika-za-razdoblje-od-01.07.2019-31.12.201919
25.02.2020.OdlukaOdluka i izvješće o planu upravljanja imovinom za 2019.19
17.12.2019.OdlukaOdluka o izmjenama i dopunama Programa socijale 201918
17.12.2019.OdlukaOdluka o izmjenama i dopunama Program koristenja sredstava od polj.zemlj18
17.12.2019.OdlukaOdluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture u 201918
17.12.2019.OdlukaOdluka o izmjenama o dopunama Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa18
17.12.2019.OdlukaOdluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika18
17.12.2019.ProgramProgram utroška sredstava od šumskog doprinosa18
17.12.2019.ProračunProračun Općine Tompojevci za 2020. godinu18
17.12.2019.OdlukaOdluka o izvrsenju proracuna za 202018
17.12.2019.I.Izmjene i dopune Proračuna Općine Tompojevci za 2019. godinuI izmjene i dopune Proračuna Općine Tompojevci za 201918
17.12.2019.ProgramProgram socijale 202018
17.12.2019.OdlukaOdluka o izmjenama i dopunama Programa odrzavanja komunalne infrastrukture u 201918
17.12.2019.ProgramProgram naknade za legalizaciju u 202018
17.12.2019.ProgramProgram javnih potreba u sportu u 202018
17.12.2019.ProgramProgram koristenja sredstava od polj. zemlj18
17.12.2019.ProgramProgram javnih potreba u kulturi u 202018
17.12.2019.ProgramProgram građenja komunalne infrastrukture u 202018
17.12.2019.Godišnji planGodišnji Plana razvoja sustava CZ – 202018
17.12.2019.ProgramProgram odrzavanja komunalne infrastrukture u 202018
17.12.2019.AnalizaAnaliza sustava CZ – 201918
28.11.2019.OdlukaOdluka o komunalnim djelatnostima17
28.11.2019.OdlukaOdluka o stipendiranju studenata17
28.11.2019.OdlukaOdluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta17
28.11.2019.OdlukaOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada17
28.11.2019.OdlukaOdluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda17
29.10.2019.ProceduraProcedura o blagajnickom poslovanju
29.10.2019.ProceduraProcedura naplate prihoda
29.10.2019.ProceduraProcedura zaprimanja računa
29.10.2019.ProceduraProcedura stvaranja ugovornih obveza
29.10.2019.ProceduraProcedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Tompojevci
29.10.2019.ProceduraProcedura o izdavanju i obračunavanju putnih naloga
15.10.2019.PravilnikIzmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu JUOOpćinski načelnik
09.09.2019.OdlukaOdluka o prihvaćanju izvješća Općinskog-načelnika-za-razdoblje-od-01.01.2019-30.06.201916
09.09.2019.OdlukaStatutarna odluka16
09.09.2019.OdlukaOdluka o donošenju UPU Tompojevci16
09.09.2019.OdlukaOdluka o određivanju pravnih osoba 201916
09.09.2019.OdlukaOdluka o upućivanju javnog poziva za Savjet mladih16
09.09.2019.OdlukaOdluka o davanju prethodne suglasnosti – dimnjačarski poslovi16
09.09.2019.OdlukaOdluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 201916
09.09.2019.OdlukaOdluka o davanju prethodne suglasnosti- ukop pokojnika16
10.06.2019.OdlukaOdluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO15
10.06.2019.OdlukaOdluka o komunalnom redu15
10.06.2019.OdlukaOdluka o sastavu i strukturi postrojbe Civilne zaštite opće namjene15
10.06.2019.OdlukaOdluka o izgledu službene odore i iskaznice komunalnog i poljoprivrednog redara15
10.05.2019PravilnikPravilnik o unutarnjem redu JUOOpćinski načelnik
25.03.2019.OdlukaOdluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 201814
25.03.2019.Odlukaodluka i Izvješće načelnika14
25.03.2019.OdlukaOdluka i izvješće o planu upravljanja imovinom14
25.03.2019.OdlukaOdluka o ispravku Odluke o izmjena Program koristenja sredstava od polj. zemljišta14
25.03.2019.OdlukaOdluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 201814
25.03.2019.OdlukaOdluka i izvjesce – Program odrzavanja kom.inf14
25.03.2019.OdlukaOdluka o usvajanju Izvješća – Komunalac d.o.o.14
25.03.2019.ZaključakZaključak-o-prijedlogu-za-imenovanje-suca-porotnika-zupanijskog14
25.03.2019.OdlukaOduka i izvješće -Program građenja komunalne infrastrukture 201814
25.03.2019.ZaključakZaključak o ishođenju prethodne suglasnosti14
25.03.2019.ZaključakZaključak-o-prijedlogu-za-imenovanje-suca-porotnika-opcinskog suda14
25.03.2019.OdlukaOdluka o visini paušalnog poreza14
28.01.2019.OdlukaOdluka-pausalni-porez13
17.12.2018.ProgramProgram građenja komunalne infrastrukture u 2019.12
17.12.2018.Izmjena programaIzmjena Program utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2018.12
17.12.2018.Izmjene Proračuna1.Izmjne i dopune Proračuna za 2018. g12
17.12.2018.Izmjena programaIzmjena Program utroška sredstava naknade za legalizaciju u 201812
17.12.2018.Izmjena programaIzmjena Program socijale skrbi u 2018.12
17.12.2018.Izmjena programaIzmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u 2018.12
17.12.2018.Izmjena programaIzmjena Programa koristenja sredstava od polj oprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2018.12
17.12.2018.ProgramProgram koristenja sredstava od poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2019.12
17.12.2018Izmjena programaIzmjena Program odrzavanja komunalne infrastrukture u 201812
17.12.2018.ProgramProgram utroška sredstava naknade za legalizaciju u 2019.12
17.12.2018.OdlukaOdluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO12
17.12.2018.ProgramProgram socijalne skrbi u 2019.12
17.12.2018.ProgramProgram javnih potreba u sportu u 2019.12
17.12.2018.ProgramProgram utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2019.12
17.12.2018.ProračunProračun Općine Tompojevci za 2019. i projekcija za 2020. i 2021.12
17.12.2018.OdlukaOdluka o izvrsenju proracuna za 2019.12
17.12.2018.AnalizaAnaliza stanja sustava civilne zaštite za 2018.12
17.12.2018.PlanPlan razvoja sustava civilne zaštite za 2019./a>12
17.12.2018.ProgramProgram odrzavanja komunalne infrastrukture u 2019.12
26.11.2018.Odlukaodluka-o-vrijednosti-boda-komunalne-naknadeOdluka11
26.11.2018.OdlukaOdluka-o-komunalnoj-naknadiOdluka11
26.11.2018.OdlukaOdluka o izboruOdluka11
26.11.2018.OdlukaOdluka o komunalnom doprinosuOdluka11
10.09.2018.OdlukaOdluka o raspisivanju izbora za članove/članice Vijeća Mjesnih odbora na području Općine TompojevciOdluka10
10.09.2018.Odluka odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Tompojevci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018.Odluka10
10.09.2018.Odluka odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Tompojevci za 2018. proračuna 2018. za objavuOdluka10
10.09.2018.OdlukaOdluka o izradi UPU naselja TompojevciOdluka10
10.09.2018.OdlukaOdluka o stipendijama Općine Tompojevci za akademsku godinu 2018./2019.Odluka10
10.09.2018.OdlukaOdluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine TompojevciOdluka10
02.08.2018.OdlukaOduka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine TompojevciOdluka9
12.06.2018.OdlukaOdluka o nagrađivanju učenika generacije u Osnovnoj školi8
12.06.2018.OdlukaOdluka o dodjeli besplatnih udzbenika učenicima Osnovne škole Čakovci sa područja Općine Tompojevci 8
12.06.2018.OdlukaOdluka o donosenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu TompojevciPoljoprivredno zemljište8
12.06.2018.OdlukaOdluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevci8
12.06.2018.OdlukaOdluka o usvajanju Procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloških ekspolzija za područje Općine Tompojevci i Plana zaštite od požara Općine TompojevciZaštita od požara8
12.06.2018.OdlukaOdluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 20178
12.06.2018.OdlukaOdluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za razdoblje 2018. – 2024 godineGospodarenje otpadom8
26.03.2018.OdlukaOdluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevci7
26.03.2018.OdlukaOdluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Tompojevci7
26.03.2018.IzvještajGodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017Proračun7
26.03.2018.IzvješćeIzvješće o radu Općinskog načelnika za period od 1. srpnja do 31. prosinca 2017.7
26.03.2018.IzvješćeIzvjesce o primjeni agrotehnickih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Tompojevci u 2017.7
26.03.2018.OdlukaOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom reduKomunalni red7
26.03.2018.IzvješćeIzvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.7
26.03.2018.IzvješćeIzvjesce o izvršenju Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2017.7
26.03.2018.IzvješćeIzvjesce o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017Gospodarenje otpadom7
26.03.2018.IzvješćeIzvješće o izvršenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tompojevci za 2017.Upravljanje imovinom7
31.01.2018.OdlukaStatutarna odluka6
31.01.2018.OdlukaOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada6
31.01.2018.OdlukaOdluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada6
31.01.2018.OdlukaOdluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama6
21.12.2017.ProgramProgram utroška sredstava naknade za legalizaciju u 20185
21.12.2017.AnalizaAnaliza stanja civilne zaštite u 20175
21.12.2017.ProgramProgram utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2018.5
21.12.2017.OdlukaOdluka o izvrsenju proracuna za 2018.5
21.12.2017.OdlukaOdluka za rad politickih stranka i nezavisnih vijećnika za 2018.5
21.12.2017.ProgramProgram građenja komunalne infrastrukture 20185
21.12.2017.ProgramProgram javnih potreba u kulturi u 20185
21.12.2017.ProgramProgram javnih potreba u sportu u 20185
21.12.2017.ProgramProgram koristenja sredstava od polj. zemljišta5
21.12.2017.ProgramProgram odrzavanja komunalne infrastrukture u 20185
21.12.2017.ProgramProgram socijale skrbi u 20185
21.12.2017.ProračunProračun Općine Tompojevci za 2018. i projekcije za 2019. i 2020Proračun5
21.12.2017.PlanPlan razvoja sustava civilne zaštite za 20185
4.12.2017OdlukaOdluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup općinskog poljoprivrednog zemljištaPoljoprivredno zemljište, zakup4
4.12.2017OdlukaOdluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjeteJavna rasvjeta4
04.12.2017.OdlukaOdluka o novčanoj pomoći za svako novorodeno dijete4
04.12.2017.ProgramIzmjena Program odrzavanja komunalne infrastrukture u 20174
04.12.2017.ProgramIzmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u 20174
04.12.2017.ProgramIzmjena Programa socijale skrbi za 20174
04.12.2017.ProgramIzmjena Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa4
04.12.2017.ProgramIzmjene Programa koristenja sredstava od polj. zemljišta za 20174
04.12.2017.OdlukaOdluka o izmjenama odluke o općinskim porezima4
04.12.2017.ProračunIzmjene i dopune proračuna Općine Tompojevci za 2017 (2)4
04.12.2017.ProgramIzmjena Program naknade za legalizaciju 20174
18.7.2017OdlukaOdluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i lista grupe biračaFinanciranje, političke stranke, grupe birača22
18.07.2017.StrategijaTompojevci_Strategija razvoja 2015-20202
18.7.2017.OdlukaOdluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća.docxPolitičke stranke, Grupe birača, Općinsko vijeće1
21.3.2017OdlukaOdluka o osnivanju agencije TINTLRazvojna agencija, TINTL22
21.3.2017OdlukaOdluka o provedbi ulaganja za rekonstrukciju zgrade za javne inicijative, Tompojevci, Antuna Gustava Matoša 9 na k.č.br. 180/1 k.o. Tompojevci.kčbr 180/1, Rekonstrukcija, Mjera 822
21.3.2017OdlukaIzvješće o usvajanju primjene agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudinaPoljoprivreda, uređenje i održavanje rudina22
28.2.2017OdlukaOdluka o otpisu potraživanjaOtpis potraživanja
24.2.2017OdlukaOdluka o prihvaćanju izvješća popisa imovine za 2016. godinuInventura, Popis imovine
10.1.2017SuglasnostSuglasnost za povećanje cijene sakupljanja i odvoza otpadaStrunje-trade, komunalni otpad
1.11.2016StrategijaOpćina Tompojevci Strategija razvoja 2016-2020Razvoj Općine
6.7.2016OdlukaOdluka o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanjaNaplata, Potraživanja, Procedura
15.12.2015OdlukaOdluka o potporama za poljoprivreduPotpore, Poljoprivreda
8.6.2015OdlukaProcedura od zaprimanja do plaćanja računaProcedura, plaćanje računa
29.5.2015OdlukaOdluka o visini blagajničkog maksimumaBlagajna, Računovodstvo
25.5.2015OdlukaOdluka o pokretanju postupka naplate komunalne naknadeKomunalna naknada, Naplata
30.4.2015PlanPlan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požaraZaštita od požara
20.3.2015.OdlukaOdluka o prihvaćanju izvješća popisa imovine za 2014. godinuInventura, Popis imovine
23.12.2014OdlukaOdluka o mjerama za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanjaPotraživanja, naplata
13.8.2012OdlukaOdluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnostiOsoba za nepravilnosti
13.12.2011OdlukaOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju kataloga informacijaKatalog informacija
2.9.2010PravilnikPravilnik o ustrojstvu Jedinstvenog upravno odjela OpćineJUO, jedinstveni upravni odjel, ustrojstvo
Skip to content