Registar dokumenata

DatumVrsta dokumentaNaziv dokumentaSadržajSjednica Vijeća
04.09.2023.IzvještajPolugodišnje izvršenje proračuna za 202317. sjednica
04.09.2023.OdlukaOdluka-o-agrotehnickim-mjerama17. sjednica
04.09.2023.OdlukaOdluka o usvajanju Akcijskog plana17. sjednica
04.09.2023.OdlukaOdluka o usklađenju Plana zaštite od požara17. sjednica
04.09.2023.OdlukaOdluka o raspisivanju natječaja17. sjednica
04.09.2023.OdlukaOdluka o pristupanju Sporazumu gradonačelnika17. sjednica
04.09.2023.IzvješćeOdluka o prihvaćanju izvješća Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. – 30.06.202317. sjednica
14.06.2023.OdlukaGodišnje izvršenje proračuna za 202216. sjednica
14.06.2023.ProračunI Izmjene Proračuna 2023.16. sjednica
14.06.2023.ProgramI. Izmjene i dopune Programa građenja za 2023. godinu16. sjednica
14.06.2023.ProgramI. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 2023.16. sjednica
14.06.2023.ProgramI. Izmjene i dopune Programa socijale skrbi za 2023.16. sjednica
14.06.2023.ProgramI. Izmjene i dopune Programa utroška šumskog doprinosa za 2023.16. sjednica
14.06.2023.ProgramI. Izmjene i dopune Programa koristenja sredstava od polj. zemlj za 2023.16. sjednica
14.06.2023.IzvješćeOdluka i Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.16. sjednica
14.06.2023.IzvješćeOdluka i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.16. sjednica
14.06.2023.OdlukaOdluka o naknadama vijećnicima Općinskog vijeća Općine Tompojevci16. sjednica
14.06.2023.OdlukaOdluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup krovnih površina zgrada16. sjednica
14.06.2023.OdlukaOdluka-o-raspodjeli-rezultata-poslovanja-za-202216. sjednica
14.06.2023.IzvješćeOdluka o usvajanju Izvješća – Komunalac d.o.o.16. sjednica
14.06.2023.IzvješćeOdluka i Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.16. sjednica
15.03.2023.IzvješćeIzvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. – 31.12.202215. sjednica
15.03.2023.IzvješćeIzvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Tompojevci u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu15. sjednica
15.03.2023.IzvješćeIzvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom za 2022.15. sjednica
15.03.2023.KodeksKodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tompojevci15. sjednica
21.12.2022.ProgramProgram-utroška-sredstava-od-prodaje-kuća14. sjednica
21.12.2022.ProgramProgram utroška šumskog doprinosa za 2023.14. sjednica
21.12.2022.ProgramProgram socijale skrbi za 2023.14. sjednica
21.12.2022.ProgramProgram održavanja komunalne infrastrukture za 2023.14. sjednica
21.12.2022.ProgramProgram naknade za legalizaciju u 2023.14. sjednica
21.12.2022.ProgramProgram koristenja sredstava od polj. zemlj za 2023.14. sjednica
21.12.2022.ProgramProgram javnih potreba u kulturi u 2023.14. sjednica
21.12.2022.ProgramProgram građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu14. sjednica
21.12.2022.ProgramProgram javnih potreba u sportu u 2023.14. sjednica
21.12.2022.OdlukaOdluka o socijalnoj skrbi14. sjednica
21.12.2022.OdlukaProračun za 2023 i projekcije za 2024. i 2025.14. sjednica
21.12.2022.OdlukaOdluka o izvršenju proračuna za 2023.14. sjednica
21.12.2022.OdlukaOdluka o izradi III. ID PPUO Tompojevci14. sjednica
21.12.2022.OdlukaOdluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisinih vijećnika za 202314. sjednica
21.12.2022.AnalizaAnaliza stanja CZ u 2022.14. sjednica
21.12.2022.PlanGodišnji Plana razvoja sustava CZ – 2023.14. sjednica
21.12.2022.OdlukaOdluka-o-proglasenju-komunalne-infrastrukture-javnim-dobrom-u-opcoj-uporabi14. sjednica
15.11.2022.ProgramI. Izmjene i dopune Programa naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2022.13. sjednica
15.11.2022.ProgramI. Izmjene i dopune Program održavanja komunalne infrastrukture 202213. sjednica
15.11.2022.ProgramI. Izmjene i dopune Program socijale skrbi za 2022.13. sjednica
15.11.2022.ProgramI. Izmjene i dopune Programa građenja za 2022. godinu13. sjednica
15.11.2022.ProgramI. Izmjene i dopune Programa utroška šumskog doprinosa za 2022.13. sjednica
15.11.2022.ProgramI. Izmjene i dopune Programa koristenja sredstava od polj. zemlj13. sjednica
15.11.2022.PlanOdluka i Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023.13. sjednica
15.11.2022.OdlukaOdluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljo. zem. u vl. Općine13. sjednica
15.11.2022.ProračunI. Izmjene i dopune Proračuna za 2022.13. sjednica
10.10.2022.OdlukaOdluka o dodjeli potpore za kupnju kućeOpćinski načelnik
13.09.2022.OdlukaOdluka o prihvaćanju izvješća Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. – 30.06.2022.12. sjednica
13.09.2022.OdlukaOdluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022.12. sjednica
13.09.2022.OdlukaOdluka o raspisivanju izbora za MO12. sjednica
13.09.2022.OdlukaStatutarna odluka o grbu i zastavi12. sjednica
13.09.2022.OdlukaOdluka o raspisivanju natječaja12. sjednica
13.09.2022.ZapisnikZapisnik-s-12.-sjednice12. sjednica
21.07.2022.ZapisnikZapisnik-s-11.-sjednice11. sjednica
21.07.2022.OdlukaOduka o suglasnosti – dječje igralište11. sjednica
20.06.2022.Odluka i IzvješćeOdluka i Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom za 2021.10. sjednica
20.06.2022.ZapisnikZapisnik-s-10.-sjednice10. sjednica
20.06.2022.OdlukaOdluka o sufinanciranju kupnje i gradnje kuće ili stana10. sjednica
20.06.2022.OdlukaOdluka o imenovanju Vijeća časti10. sjednica
20.06.2022.OdlukaOdluka o imenovanju Etičkog odbora10. sjednica
20.06.2022.Odluka Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO10. sjednica
25.04.2022.OdlukaOdluka o prihvaćanju izvješća o radu LAG-a za 2021.9. sjednica
25.04.2022.OdlukaOdluka i Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.9. sjednica
25.04.2022.OdlukaOdluka o prihvaćanju izvješća RA TINTL-a za 2021.9. sjednica
25.04.2022.OdlukaOdluka i Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.9. sjednica
25.04.2022.OdlukaOdluka i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.9. sjednica
25.04.2022.OdlukaOdluka o davanju suglasnosti za prijenos prava i obveza iz Ugovora9. sjednica
25.04.2022OdlukaOdluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021.9. sjednica
25.04.2022.OdlukaOdluku o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu9. sjednica
25.04.2022.ZaključakZaključak o davanju pozitivnog mišljenja9. sjednica
25.04.2022.ZapisnikZapisnik-s-9.-sjednice9. sjednica
31.03.2022.OdlukaOdluka o novčanoj pomoći za svako novorodeno dijete8. sjednica
31.03.2022.OdlukaOdluka o korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Tompojevci8. sjednica
31.03.2022.OdlukaOdluka o Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2021.8. sjednica
31.03.2022.OdlukaOdluka i Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020.8. sjednica
31.03.2022.Etički kodeksEtički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Tompojevci8. sjedinca
31.03.2022.PravilnikPravilnik o unutarnjem redu JUOOpćinski načelnik
31.03.2022.ZapisnikZapisnik-s-8.-sjednice8. sjednica
07.03.2022.OdlukaOdluka o ocjenjivanju službenika i namještenika7. sjedinica
07.03.2022.ZapisnikZapisnik-s-7.-sjednice7. sjednica
07.03.2022.OdlukaOdluka o usvajanju Izvješća – Komunalac d.o.o.7. sjednica
07.03.2022.OdlukaOdluka o ustrojstvu i djelokrugu JUO OpćineTompojevci7. sjednica
07.03.2022.OdlukaOdluka o plaći i naknadi Općinskog načlenika i zamjenika Općinskog načelnika7. sjedinica
07.03.2022.Godišnji PlanGodišnji Plana razvoja sustava CZ – 20227. sjednica
07.03.2022.OdlukaOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed7. sjednica
18.02.2022.ZaključakZaključak o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Bokšić za 2021. godinu Općinski načelnik
18.02.2022.ZaključakZaključak o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Tompojevci za 2021. godinuOpćinski načelnik
26.01.2022.OdlukaOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiraju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022.6. sjednica
26.01.2022.OdlukaOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO6. sjednica
26.01.2022.Godišnji PlanGodišnji Plana razvoja sustava CZ – 20226. sjednica
26.01.2022.IzvješćeIzvješće Mandatne komisije6. sjednica
26.01.2022.OdlukaOdluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog6. sjednica
26.01.2022.OdlukaOdluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaće Općinskog načlenika i zamjenika Općinskog načelnika6. sjednica
26.01.2022.OdlukaOdluka o prestanku mandata vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice6. sjednica
26.01.2022.OdlukaOdluka o naknadama vijećnicima Općinskog vijeća Općine Tompojevci6. sjednica
26.01.2022.ZapisnikZapisnik-s-6.-sjednice6. sjednica
22.12.2021.OdlukaOdluka o izvršenju proračuna za 20225. sjednica
22.12.2021.AnalizaAnaliza stanja za 2021.5. sjednica
22.12.2021.Godišnji PlanGodišnji Plana razvoja sustava CZ – 20225. sjednica
22.12.2021.ProračunII. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu.5. sjednica
22.12.2021.OdlukaOdluka – političke stranke i nezavisini vijećnici 20215. sjednica
22.12.2021.OdlukaOdluka o donošenju Procjene rizika5. sjednica
22.12.2021.OdlukaOdluka o izboru najpovoljnije ponude5. sjednica
22.12.2021.OdlukaOdluka o kupovini poslovnog udjela5. sjednica
22.12.2021.ProgramProgram javnih potreba u kulturi u 20225. sjednica
22.12.2021.ProgramProgram javnih potreba u sportu u 20225. sjednica
22.12.2021.ProgramProgram koristenja sredstava od polj. zemlj5. sjednica
22.12.2021.ProgramProgram građenja za 2022. godinu5. sjednica
22.12.2021.ProgramProgram održavanja komunalne infrastrukture 20225. sjednica
22.12.2021.ProgramProgram naknade za legalizaciju u 2022.5. sjednica
22.12.2021.ZaključakZaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Tompojevci za razdoblje 2017.-2020.5. sjednica
22.12.2021.ProračunProračun Općine Tompojevci za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.5. sjednica
22.12.2021.ProgramProgram-utroška-sredstava-od-prodaje-kuća5. sjednica
22.12.2021.ZapisnikZapisnik-s-5.-sjednice5. sjednica
22.12.2021.ProgramProgram socijale skrbi za 2022.5. sjednica
22.12.2021.ProgramProgram utroška šumskog doprinosa za 2022.5. sjednica
17.12.2021.OdlukaOdluka o pokretanju postupkaOpćinski načelnik
29.10.2021.OdlukaOdluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine TompojevciOpćinski načelnik
29.10.2021.PlanPlan upravljanja imovinom za 2022Općinski načelnik
27.10.2021.ZapisnikZapisnik-s-4.-sjednice4. sjednica
27.10.2021.OdlukaOdluka o davanju suglasnosti – Tompojevci4. sjednica
27.10.2021.OdlukaOdluka o davanju koncesije za dimnjačarske usluge4. sjednica
14.10.2021.StrategijaOdluka i Strategija_upravljanja_imovinom_opcine_tompojevci_za_razdoblje_2021-20273. sjednica
14.10.2021.IzvješćeIzvješće Mandatne komisije – 20213. sjednica
14.10.2021.PlanOdluka i Plan djelovanja OT3. sjednica
14.10.2021.ProgramI. Izmjene i dopune Programa socijale skrbi za 2021.3. sjednica
14.10.2021.ProgramI. Izmjene i dopune Programa građenja u 2021. godini3. sjednica
14.10.2021.ProgramI. Izmjene i dopune Programa koristenja sredstava od polj. zemlj3. sjednica
14.10.2021.OdlukaOdluka o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed3. sjednica
14.10.2021.ProgramI. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 20213. sjednica
14.10.2021.OdlukaOdluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnim djelatnostim3. sjednica
14.10.2021.ProgramI. Izmjene i dopune Programa utroška šumskog doprinosa za 2021.3. sjednica
14.10.2021.OdlukaOdluka o izmjeni odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta3. sjednica
14.10.2021.IzvješćeOdluka o prihvaćanju izvješća Općinskog-načelnika-za-razdoblje-od-04.06. – 30.06.2021.3. sjednica
14.10.2021.OdlukaOdluka o raspisivanju natječaja3. sjednica
14.10.2021.OdlukaOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu3. sjednica
14.10.2021.IzvještajOdluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021.3. sjednica
14.10.2021.ProračunI Izmjene i dopune proračuna Općine Tompojevci za 2021.3. sjednica
14.10.2021.ZapisnikZapisnik-s-3.-sjednice3. sjednica
10.06.2021.IzvješćeIzvješće Mandatke komisije – 2021konstituirajuća sjednica
10.06.2021.OdlukaOdluka o imenovanju Povjerenstvakonstituirajuća sjednica
10.06.2021.ZapisnikZapisnik s konstituirajućekonstituirajuća sjednica
28.07.2021.OdlukaOdluka o izboru Odbora za statut i poslovnik2. sjednica
28.07.2021.OdlukaOdluka – političke stranke i nezavisini vijećnici 20212. sjednica
28.07.2021.OdlukaOdluka o izboru Odbora za proračun i financije2. sjednica
28.07.2021.OdlukaOduka o suglasnosti2. sjednica
28.07.2021.ZapisnikZaspisnik-s-2.-sjednice2. sjednica
28.07.2021.OdlukaOdluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta2. sjednica
19.07.2021.OdlukaOdluka o imenovanju privremenog zamjenika općinskog načelnikaOpćinski načelnik
10.06.2021.OdlukaOdluka o izboru predsjednika Općinskog vijećakonstituirajuća sjednica
10.06.2021.OdlukaOdluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijećakonstituirajuća sjednica
10.06.2021.OdlukaOdluka o izboru Odbora za izbor i imenovanjekonstituirajuća sjednica
10.06.2021.OdlukaOdluka o izboru Mandatne komisijekonstituirajuća sjednica
18.03.2021.IzvješćeIzvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.26
18.03.2021.IzvješćeIzvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020.26
18.03.2021.IzvješćeIzvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020.26
18.03.2021.IzvješćeGodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020.26
18.03.2021.IzvješćeIzvješće o izvršenju Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2020.26
18.03.2021.IzvješćeIzvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine za 2020.26
18.03.2021.NatječajOdluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske26
18.03.2021.IzvješćeOdluka o prihvaćanju izvješća Općinskog-načelnika-za-razdoblje-od-01.07.2020-31.12.202026
18.03.2021.IzvješćeOdluka o prihvaćanju izvješća TINTL za 2020.26
18.03.2021.OdlukaOdluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 202026
18.03.2021.ZapisnikZaspisnik s 26. sjednice26
18.03.2021.IzvješćeOdluka o prihvaćanju izvješća o radu LAG-a za 2020.26
22.02.2021.StatutStatut Općine Tompojevci – 202125
22.02.2021.PoslovnikPoslovnik Općinskog vijeća – 202125
22.02.2021.OdlukaOdluka o donošenju II ID PPUOT25
22.02.2021.OdlukaOdluka o kupovini automobila25
22.02.2021.OdlukaOdluka o usvajanju Izvješća – Komunalac d.o.o.25
22.02.2021.ProgramProgram potpora poljoprivredi na području Općine Tompojevci za 2021.25
22.02.2021.ZapisnikZaspisnik s 25. sjednice25
22.02.2021.ProgramProgram potpora gospodarstvu na području Općine Tompojevci za 2021.25
26.11.2020.ZapisnikZaspisnik s 23. sjednice23
22.12.2020.ProgramProgram socijale skrbi za 2021.24
22.12.2020.ProgramProgram javnih potreba u sportu u 202124
22.12.2020.ProgramProgram naknade za legalizaciju u 2021.24
22.12.2020.ProgramProgram koristenja sredstava od polj. zemlj24
22.12.2020.ProgramProgram javnih potreba u kulturi u 202124
22.12.2020.ProgramProgram održavanja komunalne infrastrukture 202124
22.12.2020.Izmjena ProgramaIzmjene Programa odrzavanja komunalne infrastrukture u 202024
22.12.2020.Izmjena ProgramaIzmjene Program građenja komunalne infrastrukture u 2020.24
22.12.2020.Izmjena ProgramaIzmjena Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa24
22.12.2020.Izmjena ProgramaIzmjena Programa koristenja sredstava od polj. zemlj24
22.12.2020.Izmjena ProgramaIzmjene Programa socijalne skrbi za 2020.24
22.12.2020.ProgramProgram građenja za 2021. godinu24
22.12.2020.ProgramProgram utroška šumskog doprinosa za 2021.24
22.12.2020.OdlukaOdluka o imenovanju parka24
22.12.2020.PlanGodišnji Plana razvoja sustava CZ – 2021.24
22.12.2020.AnalizaAnaliza sustava CZ – 2020.24
22.12.2020.Izmjene i dopune ProračunaI Izmjene i dopune Proračuna za 2020.24
22.12.2020.ProračunProračun za 2021.24
22.12.2020.OdlukaOdluka o raspisivanju natječaja za kč. br. 712, Mikluševci24
22.12.2020ZapisnikZaspisnik s 24. sjednice
22.12.2020.OdlukaOdluka o pokretanju postupka izrade projektne dokumentacije za dječji vrtić24
22.12.2020.OdlukaOdluka o izvršenju proračuna za 2021.24
22.12.2020.OdlukaOdluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021.24
22.12.2020.OdlukaOdluka o produljenju važenja Strategije razvoja24
26.11.2020.PlanPlan djelovanja Općine Tompojevci u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu23
26.11.2020.ProgramProgram potpora gospodarstvu na području Općine Tompojevci za 2020. godinu23
26.11.2020.OdlukaOdluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja i poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske23
26.11.2020.OdlukaOdluka o prijenosu Ugovora o koncesiji23
26.11.2020.OdlukaOdluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje23
26.11.2020.OdlukaOdluka o razrješenju i izboru predsjednika Općinskog vijeća23
26.11.2020.OdlukaOdluka o razrješenju i izboru potpredsjednika23
26.11.2020.OdlukaOdluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik23
26.11.2020.OdlukaOdluka o prestanku i početku obnašanja dužnosti člana OV23
28.09.2020.OdlukaOdluka o usvajanju i Izvješće o radu komunalnog redara22
28.09.2020.OdlukaOdluka o davanju prethodne suglasnosti na nacrt statuta Razvojne agencije TINTL22
28.09.2020.OdlukaOdluka i izvješće Općinskog-načelnika-za-razdoblje-od-01.01.2019-30.06.201922
28.09.2020.OdlukaOdluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2020.22
30.06.2020.OdlukaOdluka o pokretanju izrade Strategije razvoja Općine Tompojevci za razdoblje od 2021-202721
30.06.2020.OdlukaOdluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske21
30.06.2020.OdlukaOdluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO21
10.06.2020.PravilnikII Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu JUOOpćinski načelnik
21.05.2020.OdlukaOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika20
21.05.2020.Odluka i izvješćeOdluka i izvjesce – Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2019.20
21.05.2020.Odluka i izvješćeOduka i izvješće -Program građenja komunalne infrastrukture za 2019.20
21.05.2020.OdlukaOdluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019.g20
21.05.2020.Godišnji izvještajGodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019.20
21.05.2020.OdlukaOdluka o izradi II. ID PPUO Tompojevci20
21.05.2020.OdlukaOdluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta20
21.05.2020.OdlukaOdluka o prihvaćanju izvješća TINTL za 2019.20
21.05.2020.OdlukaOdluka o prihvaćanju izvješća o radu LAG-a za 2019.20
21.05.2020.OdlukaOdluka o prihvaćanju izvješća Stožera CZ OT20
25.02.2020.Statutarna odlukaStatutarna-odluka-o-izmjenama-i-dopunama-Statuta19
25.02.2020.OdlukaOdluka o prihvaćanju izvješća Općinskog-načelnika-za-razdoblje-od-01.07.2019-31.12.201919
25.02.2020.OdlukaOdluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina19
25.02.2020.OdlukaOdluka i izvješće o planu upravljanja imovinom za 2019.19
25.02.2020.SmjerniceSmjernice CZ od 2020. – 2023.19
17.12.2019.OdlukaOdluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika18
17.12.2019.OdlukaOdluka o izmjenama i dopunama Programa socijale 201918
17.12.2019.OdlukaOdluka o izmjenama i dopunama Programa odrzavanja komunalne infrastrukture u 201918
17.12.2019.OdlukaOdluka o izmjenama o dopunama Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa18
17.12.2019.I.Izmjene i dopune Proračuna Općine Tompojevci za 2019. godinuI izmjene i dopune Proračuna Općine Tompojevci za 201918
17.12.2019.Godišnji planGodišnji Plana razvoja sustava CZ – 202018
17.12.2019.OdlukaOdluka o izvrsenju proracuna za 202018
17.12.2019.OdlukaOdluka o izmjenama i dopunama Program koristenja sredstava od polj.zemlj18
17.12.2019.AnalizaAnaliza sustava CZ – 201918
17.12.2019.ProračunProračun Općine Tompojevci za 2020. godinu18
17.12.2019.OdlukaOdluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture u 201918
17.12.2019.ProgramProgram građenja komunalne infrastrukture u 202018
17.12.2019.ProgramProgram socijale 202018
17.12.2019.ProgramProgram odrzavanja komunalne infrastrukture u 202018
17.12.2019.ProgramProgram naknade za legalizaciju u 202018
17.12.2019.ProgramProgram javnih potreba u sportu u 202018
17.12.2019.ProgramProgram koristenja sredstava od polj. zemlj18
17.12.2019.ProgramProgram javnih potreba u kulturi u 202018
17.12.2019.ProgramProgram utroška sredstava od šumskog doprinosa18
28.11.2019.OdlukaOdluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda17
28.11.2019.OdlukaOdluka o komunalnim djelatnostima17
28.11.2019.OdlukaOdluka o stipendiranju studenata17
28.11.2019.OdlukaOdluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta17
28.11.2019.OdlukaOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada17
29.10.2019.ProceduraProcedura o blagajnickom poslovanju
29.10.2019.ProceduraProcedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Tompojevci
29.10.2019.ProceduraProcedura zaprimanja računa
29.10.2019.ProceduraProcedura stvaranja ugovornih obveza
29.10.2019.ProceduraProcedura o izdavanju i obračunavanju putnih naloga
29.10.2019.ProceduraProcedura naplate prihoda
15.10.2019.PravilnikIzmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu JUOOpćinski načelnik
09.09.2019.OdlukaOdluka o prihvaćanju izvješća Općinskog-načelnika-za-razdoblje-od-01.01.2019-30.06.201916
09.09.2019.OdlukaStatutarna odluka16
09.09.2019.OdlukaOdluka o upućivanju javnog poziva za Savjet mladih16
09.09.2019.OdlukaOdluka o donošenju UPU Tompojevci16
09.09.2019.OdlukaOdluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 201916
09.09.2019.OdlukaOdluka o davanju prethodne suglasnosti- ukop pokojnika16
09.09.2019.OdlukaOdluka o davanju prethodne suglasnosti – dimnjačarski poslovi16
09.09.2019.OdlukaOdluka o određivanju pravnih osoba 201916
10.06.2019.OdlukaOdluka o sastavu i strukturi postrojbe Civilne zaštite opće namjene15
10.06.2019.OdlukaOdluka o izgledu službene odore i iskaznice komunalnog i poljoprivrednog redara15
10.06.2019.OdlukaOdluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO15
10.06.2019.OdlukaOdluka o komunalnom redu15
10.05.2019PravilnikPravilnik o unutarnjem redu JUOOpćinski načelnik
25.03.2019.OdlukaOdluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 201814
25.03.2019.OdlukaOdluka i izvjesce – Program odrzavanja kom.inf14
25.03.2019.OdlukaOdluka i izvješće o planu upravljanja imovinom14
25.03.2019.OdlukaOdluka o ispravku Odluke o izmjena Program koristenja sredstava od polj. zemljišta14
25.03.2019.OdlukaOdluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 201814
25.03.2019.OdlukaOdluka o usvajanju Izvješća – Komunalac d.o.o.14
25.03.2019.Odlukaodluka i Izvješće načelnika14
25.03.2019.OdlukaOduka i izvješće -Program građenja komunalne infrastrukture 201814
25.03.2019.ZaključakZaključak o ishođenju prethodne suglasnosti14
25.03.2019.ZaključakZaključak-o-prijedlogu-za-imenovanje-suca-porotnika-opcinskog suda14
25.03.2019.ZaključakZaključak-o-prijedlogu-za-imenovanje-suca-porotnika-zupanijskog14
25.03.2019.OdlukaOdluka o visini paušalnog poreza14
28.01.2019.OdlukaOdluka-pausalni-porez13
17.12.2018.Izmjena programaIzmjena Programa koristenja sredstava od polj oprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2018.12
17.12.2018.Izmjena programaIzmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u 2018.12
17.12.2018Izmjena programaIzmjena Program odrzavanja komunalne infrastrukture u 201812
17.12.2018.Izmjena programaIzmjena Program socijale skrbi u 2018.12
17.12.2018.Izmjena programaIzmjena Program utroška sredstava naknade za legalizaciju u 201812
17.12.2018.Izmjena programaIzmjena Program utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2018.12
17.12.2018.Izmjene Proračuna1.Izmjne i dopune Proračuna za 2018. g12
17.12.2018.ProgramProgram građenja komunalne infrastrukture u 2019.12
17.12.2018.ProgramProgram koristenja sredstava od poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2019.12
17.12.2018.ProgramProgram utroška sredstava naknade za legalizaciju u 2019.12
17.12.2018.ProgramProgram socijalne skrbi u 2019.12
17.12.2018.ProgramProgram javnih potreba u sportu u 2019.12
17.12.2018.ProgramProgram utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2019.12
17.12.2018.ProračunProračun Općine Tompojevci za 2019. i projekcija za 2020. i 2021.12
17.12.2018.OdlukaOdluka o izvrsenju proracuna za 2019.12
17.12.2018.OdlukaOdluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO12
17.12.2018.AnalizaAnaliza stanja sustava civilne zaštite za 2018.12
17.12.2018.PlanPlan razvoja sustava civilne zaštite za 2019./a>12
17.12.2018.ProgramProgram odrzavanja komunalne infrastrukture u 2019.12
26.11.2018.OdlukaOdluka o komunalnom doprinosuOdluka11
26.11.2018.OdlukaOdluka-o-komunalnoj-naknadiOdluka11
26.11.2018.OdlukaOdluka o izboruOdluka11
26.11.2018.Odlukaodluka-o-vrijednosti-boda-komunalne-naknadeOdluka11
10.09.2018.Odluka odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Tompojevci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018.Odluka10
10.09.2018.Odluka odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Tompojevci za 2018. proračuna 2018. za objavuOdluka10
10.09.2018.OdlukaOdluka o izradi UPU naselja TompojevciOdluka10
10.09.2018.OdlukaOdluka o stipendijama Općine Tompojevci za akademsku godinu 2018./2019.Odluka10
10.09.2018.OdlukaOdluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine TompojevciOdluka10
10.09.2018.OdlukaOdluka o raspisivanju izbora za članove/članice Vijeća Mjesnih odbora na području Općine TompojevciOdluka10
02.08.2018.OdlukaOduka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine TompojevciOdluka9
12.06.2018.OdlukaOdluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevci8
12.06.2018.OdlukaOdluka o dodjeli besplatnih udzbenika učenicima Osnovne škole Čakovci sa područja Općine Tompojevci 8
12.06.2018.OdlukaOdluka o donosenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu TompojevciPoljoprivredno zemljište8
12.06.2018.OdlukaOdluka o usvajanju Procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloških ekspolzija za područje Općine Tompojevci i Plana zaštite od požara Općine TompojevciZaštita od požara8
12.06.2018.OdlukaOdluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 20178
12.06.2018.OdlukaOdluka o nagrađivanju učenika generacije u Osnovnoj školi8
12.06.2018.OdlukaOdluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za razdoblje 2018. – 2024 godineGospodarenje otpadom8
26.03.2018.IzvješćeIzvjesce o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017Gospodarenje otpadom7
26.03.2018.IzvještajGodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017Proračun7
26.03.2018.IzvješćeIzvješće o izvršenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tompojevci za 2017.Upravljanje imovinom7
26.03.2018.OdlukaOdluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevci7
26.03.2018.OdlukaOdluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Tompojevci7
26.03.2018.OdlukaOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom reduKomunalni red7
26.03.2018.IzvješćeIzvješće o radu Općinskog načelnika za period od 1. srpnja do 31. prosinca 2017.7
26.03.2018.IzvješćeIzvjesce o izvršenju Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2017.7
26.03.2018.IzvješćeIzvjesce o primjeni agrotehnickih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Tompojevci u 2017.7
26.03.2018.IzvješćeIzvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.7
31.01.2018.OdlukaStatutarna odluka6
31.01.2018.OdlukaOdluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada6
31.01.2018.OdlukaOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada6
31.01.2018.OdlukaOdluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama6
21.12.2017.ProgramProgram koristenja sredstava od polj. zemljišta5
21.12.2017.ProgramProgram javnih potreba u sportu u 20185
21.12.2017.ProgramProgram javnih potreba u kulturi u 20185
21.12.2017.ProgramProgram građenja komunalne infrastrukture 20185
21.12.2017.ProgramProgram socijale skrbi u 20185
21.12.2017.OdlukaOdluka o izvrsenju proracuna za 2018.5
21.12.2017.PlanPlan razvoja sustava civilne zaštite za 20185
21.12.2017.AnalizaAnaliza stanja civilne zaštite u 20175
21.12.2017.ProgramProgram utroška sredstava naknade za legalizaciju u 20185
21.12.2017.ProgramProgram utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2018.5
21.12.2017.ProračunProračun Općine Tompojevci za 2018. i projekcije za 2019. i 2020Proračun5
21.12.2017.ProgramProgram odrzavanja komunalne infrastrukture u 20185
21.12.2017.OdlukaOdluka za rad politickih stranka i nezavisnih vijećnika za 2018.5
4.12.2017OdlukaOdluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup općinskog poljoprivrednog zemljištaPoljoprivredno zemljište, zakup4
4.12.2017OdlukaOdluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjeteJavna rasvjeta4
04.12.2017.ProgramIzmjene Programa koristenja sredstava od polj. zemljišta za 20174
04.12.2017.ProračunIzmjene i dopune proračuna Općine Tompojevci za 2017 (2)4
04.12.2017.OdlukaOdluka o novčanoj pomoći za svako novorodeno dijete4
04.12.2017.ProgramIzmjena Program naknade za legalizaciju 20174
04.12.2017.ProgramIzmjena Program odrzavanja komunalne infrastrukture u 20174
04.12.2017.ProgramIzmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u 20174
04.12.2017.ProgramIzmjena Programa socijale skrbi za 20174
04.12.2017.ProgramIzmjena Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa4
04.12.2017.OdlukaOdluka o izmjenama odluke o općinskim porezima4
18.07.2017.StrategijaTompojevci_Strategija razvoja 2015-20202
18.7.2017.OdlukaOdluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća.docxPolitičke stranke, Grupe birača, Općinsko vijeće1
18.7.2017OdlukaOdluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i lista grupe biračaFinanciranje, političke stranke, grupe birača22
21.3.2017OdlukaOdluka o osnivanju agencije TINTLRazvojna agencija, TINTL22
21.3.2017OdlukaIzvješće o usvajanju primjene agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudinaPoljoprivreda, uređenje i održavanje rudina22
21.3.2017OdlukaOdluka o provedbi ulaganja za rekonstrukciju zgrade za javne inicijative, Tompojevci, Antuna Gustava Matoša 9 na k.č.br. 180/1 k.o. Tompojevci.kčbr 180/1, Rekonstrukcija, Mjera 822
28.2.2017OdlukaOdluka o otpisu potraživanjaOtpis potraživanja
24.2.2017OdlukaOdluka o prihvaćanju izvješća popisa imovine za 2016. godinuInventura, Popis imovine
10.1.2017SuglasnostSuglasnost za povećanje cijene sakupljanja i odvoza otpadaStrunje-trade, komunalni otpad
1.11.2016StrategijaOpćina Tompojevci Strategija razvoja 2016-2020Razvoj Općine
6.7.2016OdlukaOdluka o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanjaNaplata, Potraživanja, Procedura
15.12.2015OdlukaOdluka o potporama za poljoprivreduPotpore, Poljoprivreda
8.6.2015OdlukaProcedura od zaprimanja do plaćanja računaProcedura, plaćanje računa
29.5.2015OdlukaOdluka o visini blagajničkog maksimumaBlagajna, Računovodstvo
25.5.2015OdlukaOdluka o pokretanju postupka naplate komunalne naknadeKomunalna naknada, Naplata
30.4.2015PlanPlan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požaraZaštita od požara
20.3.2015.OdlukaOdluka o prihvaćanju izvješća popisa imovine za 2014. godinuInventura, Popis imovine
23.12.2014OdlukaOdluka o mjerama za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanjaPotraživanja, naplata
13.8.2012OdlukaOdluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnostiOsoba za nepravilnosti
13.12.2011OdlukaOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju kataloga informacijaKatalog informacija
2.9.2010PravilnikPravilnik o ustrojstvu Jedinstvenog upravno odjela OpćineJUO, jedinstveni upravni odjel, ustrojstvo
Skip to content