Registar dokumenata

DatumVrsta dokumentaNaziv dokumentaSadržajSjednica Vijeća
10.06.2019.OdlukaOdluka o sastavu i strukturi postrojbe Civilne zaštite opće namjene15
10.06.2019.OdlukaOdluka o izgledu službene odore i iskaznice komunalnog i poljoprivrednog redara15
10.06.2019.OdlukaOdluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO15
10.06.2019.OdlukaOdluka o komunalnom redu15
25.03.2019.OdlukaOdluka i izvjesce – Program odrzavanja kom.inf14
25.03.2019.Odlukaodluka i Izvješće načelnika14
25.03.2019.OdlukaOdluka i izvješće o planu upravljanja imovinom14
25.03.2019.OdlukaOdluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 201814
25.03.2019.OdlukaOdluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 201814
25.03.2019.OdlukaOdluka o usvajanju Izvješća – Komunalac d.o.o.14
25.03.2019.OdlukaOdluka o ispravku Odluke o izmjena Program koristenja sredstava od polj. zemljišta14
25.03.2019.OdlukaOduka i izvješće -Program građenja komunalne infrastrukture 201814
25.03.2019.ZaključakZaključak o ishođenju prethodne suglasnosti14
25.03.2019.ZaključakZaključak-o-prijedlogu-za-imenovanje-suca-porotnika-opcinskog suda14
25.03.2019.ZaključakZaključak-o-prijedlogu-za-imenovanje-suca-porotnika-zupanijskog14
25.03.2019.OdlukaOdluka o visini paušalnog poreza14
28.01.2019.OdlukaOdluka-pausalni-porez13
17.12.2018.ProgramProgram koristenja sredstava od poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2019.12
17.12.2018.Izmjena programaIzmjena Programa koristenja sredstava od polj oprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2018.12
17.12.2018.Izmjena programaIzmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u 2018.12
17.12.2018.Izmjena programaIzmjena Program socijale skrbi u 2018.12
17.12.2018.Izmjena programaIzmjena Program utroška sredstava naknade za legalizaciju u 201812
17.12.2018.Izmjena programaIzmjena Program utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2018.12
17.12.2018.Izmjene Proračuna1.Izmjne i dopune Proračuna za 2018. g12
17.12.2018.ProgramProgram građenja komunalne infrastrukture u 2019.12
17.12.2018.ProgramProgram utroška sredstava naknade za legalizaciju u 2019.12
17.12.2018Izmjena programaIzmjena Program odrzavanja komunalne infrastrukture u 201812
17.12.2018.ProgramProgram socijalne skrbi u 2019.12
17.12.2018.AnalizaAnaliza stanja sustava civilne zaštite za 2018.12
17.12.2018.OdlukaOdluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO12
17.12.2018.OdlukaOdluka o izvrsenju proracuna za 2019.12
17.12.2018.PlanPlan razvoja sustava civilne zaštite za 2019./a>12
17.12.2018.ProgramProgram utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2019.12
17.12.2018.ProgramProgram javnih potreba u sportu u 2019.12
17.12.2018.ProračunProračun Općine Tompojevci za 2019. i projekcija za 2020. i 2021.12
17.12.2018.ProgramProgram odrzavanja komunalne infrastrukture u 2019.12
26.11.2018.OdlukaOdluka-o-komunalnoj-naknadiOdluka11
26.11.2018.Odlukaodluka-o-vrijednosti-boda-komunalne-naknadeOdluka11
26.11.2018.OdlukaOdluka o komunalnom doprinosuOdluka11
26.11.2018.OdlukaOdluka o izboruOdluka11
10.09.2018.OdlukaOdluka o izradi UPU naselja TompojevciOdluka10
10.09.2018.OdlukaOdluka o raspisivanju izbora za članove/članice Vijeća Mjesnih odbora na području Općine TompojevciOdluka10
10.09.2018.Odluka odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Tompojevci za 2018. proračuna 2018. za objavuOdluka10
10.09.2018.Odluka odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Tompojevci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018.Odluka10
10.09.2018.OdlukaOdluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine TompojevciOdluka10
10.09.2018.OdlukaOdluka o stipendijama Općine Tompojevci za akademsku godinu 2018./2019.Odluka10
02.08.2018.OdlukaOduka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine TompojevciOdluka9
12.06.2018.OdlukaOdluka o nagrađivanju učenika generacije u Osnovnoj školi8
12.06.2018.OdlukaOdluka o dodjeli besplatnih udzbenika učenicima Osnovne škole Čakovci sa područja Općine Tompojevci 8
12.06.2018.OdlukaOdluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 20178
12.06.2018.OdlukaOdluka o usvajanju Procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloških ekspolzija za područje Općine Tompojevci i Plana zaštite od požara Općine TompojevciZaštita od požara8
12.06.2018.OdlukaOdluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za razdoblje 2018. – 2024 godineGospodarenje otpadom8
12.06.2018.OdlukaOdluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevci8
12.06.2018.OdlukaOdluka o donosenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu TompojevciPoljoprivredno zemljište8
26.03.2018.IzvješćeIzvješće o radu Općinskog načelnika za period od 1. srpnja do 31. prosinca 2017.7
26.03.2018.IzvješćeIzvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.7
26.03.2018.IzvješćeIzvjesce o izvršenju Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2017.7
26.03.2018.IzvješćeIzvjesce o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017Gospodarenje otpadom7
26.03.2018.IzvještajGodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017Proračun7
26.03.2018.OdlukaOdluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevci7
26.03.2018.IzvješćeIzvješće o izvršenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tompojevci za 2017.Upravljanje imovinom7
26.03.2018.OdlukaOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom reduKomunalni red7
26.03.2018.IzvješćeIzvjesce o primjeni agrotehnickih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Tompojevci u 2017.7
26.03.2018.OdlukaOdluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Tompojevci7
31.01.2018.OdlukaOdluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama6
31.01.2018.OdlukaOdluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada6
31.01.2018.OdlukaOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada6
31.01.2018.OdlukaStatutarna odluka6
21.12.2017.ProgramProgram utroška sredstava naknade za legalizaciju u 20185
21.12.2017.ProgramProgram utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2018.5
21.12.2017.AnalizaAnaliza stanja civilne zaštite u 20175
21.12.2017.PlanPlan razvoja sustava civilne zaštite za 20185
21.12.2017.OdlukaOdluka o izvrsenju proracuna za 2018.5
21.12.2017.ProgramProgram građenja komunalne infrastrukture 20185
21.12.2017.ProgramProgram javnih potreba u kulturi u 20185
21.12.2017.OdlukaOdluka za rad politickih stranka i nezavisnih vijećnika za 2018.5
21.12.2017.ProgramProgram koristenja sredstava od polj. zemljišta5
21.12.2017.ProgramProgram odrzavanja komunalne infrastrukture u 20185
21.12.2017.ProgramProgram socijale skrbi u 20185
21.12.2017.ProračunProračun Općine Tompojevci za 2018. i projekcije za 2019. i 2020Proračun5
21.12.2017.ProgramProgram javnih potreba u sportu u 20185
04.12.2017.ProgramIzmjene Programa koristenja sredstava od polj. zemljišta za 20174
04.12.2017.ProračunIzmjene i dopune proračuna Općine Tompojevci za 2017 (2)4
04.12.2017.OdlukaOdluka o novčanoj pomoći za svako novorodeno dijete4
04.12.2017.OdlukaOdluka o izmjenama odluke o općinskim porezima4
04.12.2017.ProgramIzmjena Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa4
04.12.2017.ProgramIzmjena Program naknade za legalizaciju 20174
04.12.2017.ProgramIzmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u 20174
04.12.2017.ProgramIzmjena Program odrzavanja komunalne infrastrukture u 20174
4.12.2017OdlukaOdluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup općinskog poljoprivrednog zemljištaPoljoprivredno zemljište, zakup4
04.12.2017.ProgramIzmjena Programa socijale skrbi za 20174
4.12.2017OdlukaOdluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjeteJavna rasvjeta4
18.7.2017OdlukaOdluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i lista grupe biračaFinanciranje, političke stranke, grupe birača22
18.7.2017.OdlukaOdluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća.docxPolitičke stranke, Grupe birača, Općinsko vijeće1
18.07.2017.StrategijaTompojevci_Strategija razvoja 2015-20202
21.3.2017OdlukaOdluka o provedbi ulaganja za rekonstrukciju zgrade za javne inicijative, Tompojevci, Antuna Gustava Matoša 9 na k.č.br. 180/1 k.o. Tompojevci.kčbr 180/1, Rekonstrukcija, Mjera 822
21.3.2017OdlukaOdluka o osnivanju agencije TINTLRazvojna agencija, TINTL22
21.3.2017OdlukaIzvješće o usvajanju primjene agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudinaPoljoprivreda, uređenje i održavanje rudina22
28.2.2017OdlukaOdluka o otpisu potraživanjaOtpis potraživanja
24.2.2017OdlukaOdluka o prihvaćanju izvješća popisa imovine za 2016. godinuInventura, Popis imovine
10.1.2017SuglasnostSuglasnost za povećanje cijene sakupljanja i odvoza otpadaStrunje-trade, komunalni otpad
1.11.2016StrategijaOpćina Tompojevci Strategija razvoja 2016-2020Razvoj Općine
6.7.2016OdlukaOdluka o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanjaNaplata, Potraživanja, Procedura
15.12.2015OdlukaOdluka o potporama za poljoprivreduPotpore, Poljoprivreda
8.6.2015OdlukaProcedura od zaprimanja do plaćanja računaProcedura, plaćanje računa
29.5.2015OdlukaOdluka o visini blagajničkog maksimumaBlagajna, Računovodstvo
25.5.2015OdlukaOdluka o pokretanju postupka naplate komunalne naknadeKomunalna naknada, Naplata
30.4.2015PlanPlan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požaraZaštita od požara
20.3.2015.OdlukaOdluka o prihvaćanju izvješća popisa imovine za 2014. godinuInventura, Popis imovine
23.12.2014OdlukaOdluka o mjerama za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanjaPotraživanja, naplata
13.8.2012OdlukaOdluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnostiOsoba za nepravilnosti
13.12.2011OdlukaOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju kataloga informacijaKatalog informacija
2.9.2010PravilnikPravilnik o ustrojstvu Jedinstvenog upravno odjela OpćineJUO, jedinstveni upravni odjel, ustrojstvo