Proračun

Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi planirani izdaci i rashodi. Proračun predlaže načelnik općine, kao izvršno tijelo, a donosi ga Općinsko vijeće, kao predstavničko tijelo i to većinom glasova svih članova Vijeća.

Proračun za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Proračun za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Proračun za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Proračun za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2016. g.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2016. g.

Odluka o pracenju izvrsenja plana 2016
Odluka o praćenju izvršenja Plana zaštite od požara za Općinu Tompojevci u 2016
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za 2016
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016

Izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu sastoje se od ekonomske klasifikacije, posebnog dijela proračuna te programa komunalne infrastrukture, javnih potreba i drugih programa od kojih se sastoji proračun Općine Tompojevci.

I Rebalans proračuna Općine Tompojevci za 2016. – naslovnica
I Rebalans proračuna Općine Tompojevci za 2016. – prihodi i primici
I Rebalans proračuna Općine Tompojevci za 2016. – rashodi i izdaci
I Rebalans proračuna Općine Tompojevci za 2016. – posebni dio

Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016
Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016
Odluka o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2016
Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016
Odluka o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi za 2016

I Rebalans proračuna Općine Tompojevci za 2016. – naslovnica
I Rebalans proračuna Općine Tompojevci za 2016. – prihodi i primici
I Rebalans proračuna Općine Tompojevci za 2016. – rashodi i izdaci
I Rebalans proračuna Općine Tompojevci za 2016. – posebni dio
I rebalans – plan razvojnih programa Općine Tompojevci za 2016. g. 

 

 Proračun za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu


Proračun za 2018. godinu sastoji se od ekonomske klasifikacije, posebnog dijela proračuna te programa komunalne infrastrukture, javnih potreba i drugih programa od kojih se sastoji proračun Općine Tompojevci.

Vodič proračuna za građane Općine Tompojevci 2018

Proračun Općine Tompojevci 2018 – plan
Proračun Općine Tompojevci 2018 – prijedlog

 

Proračun za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu


Proračun za 2017. godinu sastoji se od ekonomske klasifikacije, posebnog dijela proračuna te programa komunalne infrastrukture, javnih potreba i drugih programa od kojih se sastoji proračun Općine Tompojevci.

IZVRŠENJE

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017.(27.03.2018.)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. (17.10.2017.)

I. IZMJENE I DOPUNE

Izmjene i dopune proračuna 2017
Izmjena Programa socijale 2017
Izmjena Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa 2017
Izmjene Programa_koristenja_sredstava_od_polj._zemlj 2017
Izmjena Program naknade za legalizaciju 2017
Izmjena Program odrzavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture u 2017
Izmjena Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture 2017

PLAN

Proračun-Općine-Tompojevci-2017-za-građane

Proračun Općine Tompojevci 2017. godine i projekcija za 2018. i 2019. godinu

 

Proračun za 2016. godinu


IZVRŠENJE PRORAČUNA

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2016. g.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2016. g.

Odluka o pracenju izvrsenja plana 2016
Odluka o praćenju izvršenja Plana zaštite od požara za Općinu Tompojevci u 2016
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za 2016
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016

I. IZMJENE I DOPUNE

Izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu sastoje se od ekonomske klasifikacije, posebnog dijela proračuna te programa komunalne infrastrukture, javnih potreba i drugih programa od kojih se sastoji proračun Općine Tompojevci.

 

PLAN

Proračun za 2016. godinu sastoji se od ekonomske klasifikacije, posebnog dijela proračuna te programa komunalne infrastrukture, javnih potreba i drugih programa od kojih se sastoji proračun Općine Tompojevci.

 

Proračun za 2015. godinu


IZVRŠENJE PRORAČUNA

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2015. g.

Skip to content