Općinski načelnik

ZDRAVKO ZVONARIĆ,  općinski načelnik

tel: 032/514-184
fax: 032/514-185
e-mail: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr

 

KRISTINA KUJUNDŽIĆ, zamjenica općinskog načelnika
tel: 032/514-184
fax: 032/514-185
e-mail: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr

 

SLAVKO ŽDINJAK, zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika rusinske nacionalne manjine
tel: 032/514-184
fax: 032/514-185
e-mail: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr