Članovi Općinskog vijeća (saziv 2021. godine)

Izvješće Mandatne komisije – 2021.

Članovi Općinskog vijeća Općine Tompojevci

 1. Tomislav Panenić, lista grupe birača
 2. Dejan Ljikar, lista grupe birača
 3. Robert Mesaroš, lista grupe birača
 4. Zlatko Potočki, lista grupe birača
 5. Ivan Štefanac, HDZ
 6. Ivana Tomaš, HDZ
 7. Mihael Sabadoš, HDZ
 8. Mijo Horvatović, HDZ
 9. Antun Lukić, HKS
 10. Branislav Mišljenović, SDSS

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

 1. Vijeće rusinske nacionalne manjine, Slavko Ždinjak, predsjednik
 2. Vijeće mađarske nacionalne manjine, Robert Mesaroš, predsjednik
 3. Vijeće srpske nacionalne manjine, Dejan Lacković, predsjednik
Skip to content