Članovi Općinskog vijeća (saziv 2017. godine)

 1. Tomislav Panenić, lista grupe birača
 2. Dubravko Martić, lista grupe birača
 3. Amalija Lovrić, lista grupe birača
 4. Dejan Ljikar, lista grupe birača
 5. Bernadica Sitaš, lista grupe birača
 6. Damir Tkalec, lista grupe birača
 7. Jelena Kovačević, lista grupe birača
 8. Zdravko Galović, HDZ
 9. Ivan Štefanac, HDZ
 10. Tatjana Penavić, HDZ
 11. Danijel Račman, HDZ
 12. Zlatko Potočki, HSS

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

 1. Vijeće rusinske nacionalne manjine, Miroslav Ljikar, predsjednik
 2. Predstavnik mađarske nacionalne manjine, Danijel Račman
 3. Predstavnik srpske nacionalne manjine, Miroslav Pavković