Pravo na pristup informacijama

OBAVIJEST O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Općina Tompojevci uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 i 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

 

Općina Tompojevci javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine: putem telefona i faksa, elektroničkom poštom službeniku za informiranje, poštom ili osobno na adresu Općine Tompojevci.

Službenik za informiranje: Kata Cvitković

Zamjenica službenika za informiranje: Melita Bitunjac

Općina Tompojevci, A.G. Matoša 9, Tompojevci, 32238 Čakovci
Tel.: +385 (0) 32 514 184
Fax.: +385 (0) 32 514 185
E-mail službenika za informiranje: opcina-tompojevci-katica@vk.t-com.hr.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

OBRASCI ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Potrebne obrasce možete preuzeti i na internetskim stranicama povjerenika za informiranje Republike Hrvatske na slijedećoj poveznici: http://www.pristupinfo.hr/hrpreuzimanje-obrazaca/

Sve ostale informacije možete pogledati na internet stranici povjerenika za informiranje Republike Hrvatske http://www.pristupinfo.hr/

 

NAKNADA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pristup informacijama Općine Tompojevci te ponovna uporaba informacija se ostvaruju bez naknade.

UVJETI ZA PONOVNU UPORABU

Uvjeti za ponovnu uporabu (Čl. 31., st.5.)

DOKUMENTI I GODIŠNJA IZVJEŠĆA

Propisi koji uređuju pravo na pristup informacijama

 1. Zakon o pravu na pristup infomacijama
  (“Narodne novine” broj 25/1385/15, 69/22)
 2. Zakon o zaštiti osobnih podataka
  (“Narodne novine” broj 103/03118/0641/08130/11106/12)
 3. Zakon o tajnosti podataka
  (“Narodne novine” broj 79/0786/12)
 4. Zakon o medijima
  (“Narodne novine” broj 59/0484/1181/13)
 5. Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske
  (“Narodne novine” broj 83/14)
 6. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
  (»Narodne novine«, broj 83/14)
 7. Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
  (»Narodne novine«, broj 12/1415/14)

 

 

 

Skip to content