Općinsko vijeće

Predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine.

Općinsko vijeće Općine Tompojevci ima 10 članova.

Rad i djelovanje Općinskog vijeća Tompojevci radnih tijela Vijeća uređuju se Poslovnikom Vijeća općine.

Poslovnik Općinskog vijeća – 2021

 

Skip to content