Općinsko vijeće

Predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine.

Općinsko vijeće Općine Tompojevci ima 12 članova.

Rad i djelovanje Općinskog vijeća Tompojevci radnih tijela Vijeća uređuju se Poslovnikom Vijeća općine.