Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) , tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.[/infobox]

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.

[/toggle]

Nacrt prijedloga Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara za područje Općine Tompojevci

Na temelju članka 13. st. 1. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine Republike Hrvatske, broj 92/10. i 114/22.), Općina Tompojevci je sukladno zakonskim propisima izradila Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te Plan zaštite od požara radi usklađenja novonastalih uvjeta u Općini Tompojevci.

Općina Tompojevci objavljuje Nacrt prijedloga Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara za područje Općine Tompojevci, te se poziva zainteresirana javnost na savjetovanje o istome.

Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 29. veljače do 17. ožujka 2024.

Pozivaju se zainteresirane osobe na dostavljanje prijedloga, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta.

IZVJEŠĆE

Obrazac sudjelovanja

Nacrt – PROCJENA

Nacrt – PLAN

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Tompojevci za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.

Prijedlog akta i Obrazac za podnošenje primjedbi i prijedloga nalaze se u privitku.

II. Izmjene i dopune Proračuna za 2023. – prijedlog

Obrazac – savjetovanje sa javnošću

IZVJEŠĆE

Prijedlog Proračuna Općine Tompojevci za 2024. i projekcije za 2025. i 2026.

Prijedlog akta i Obrazac za podnošenje primjedbi i prijedloga nalaze se u privitku.

Prijedlog Proračuna za 2024. i Projekcije za 2025. i 2026

Obrazac – savjetovanje sa javnošću

IZVJEŠĆE

[/toggle]

Prijedlog Ugovora o davanju koncesije za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tompojevci

Prijedlog akta i Obrazac za podnošenje primjedbi i prijedloga nalaze se u privitku.

IZVJEŠĆE

Obrazac – savjetovanje s javnošću

Prijedlog ugovora

 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Tompojevci za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Tompojevci za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Prijedlog  Proračuna Općine Tompojevci za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog Prijedloga mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 21.12.2022. godine.

IZVJEŠĆE

Obrazac – savjetovanje sa javnošću

Proračun Općine Tompojevci za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu – prijedlog

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tompojevci za 2022. godinu

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Prijedlog  I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tompojevci za 2022. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog Prijedloga mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 15.11.2022. godine.

IZVJEŠĆE

I Izmjene i dopune Proračuna Općine Tompojevci za 2022. godinu-Prijedlog

Obrazac – savjetovanje sa javnošću

 

Prijedlog Statutarne odluke o grbu i zastavi Općine Tompojevci.

Prijedlog Odluke o sufinanciranju kupnje ili izgradnje kuće ili stana za mlade obitelji na području Općine Tompojevci.

[/toggle]

Prijedlog Odluke o davanju na povremeno korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Tompojevci

Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođenu djecu

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tompojevci.

Prijedlog Proračuna Općine Tompojevci za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Tompojevci za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog Prijedloga mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 15. 12.2021. godine.

IZVJEŠĆE

Proračun za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. – prijeldog

Obrazac – savjetovanje sa javnošću

Nacrt prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tompojevci za razdoblje 2021.-2027

Sukladno članku 10 i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15), Općina Tompojevci objavljuje Poziv za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt prijedloga Strategije upravljanja  imovinom u vlasništvu Općine Tompojevci za razdoblje 2021.-2027. Zaprimanje primjedbi i prijedloga traje do 11. listopada 2021.godine. Primjedbe i prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32238 Tompojevci ili na e-mail adresu: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr

IZVJEŠĆE

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tompojevci za razdoblje 2021-2027 – nacrt

Obrazac – savjetovanje sa javnošću

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tompojevci za 2021. godinu

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Prijedlog  I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tompojevci za 2021. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog Prijedloga mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 11. 10.2021. godine.

IZVJEŠĆE

I Izmjene i dopune proračuna Općine Tompojevci za 2021. – prijedlog

Obrazac – savjetovanje sa javnošću

 

Nacrt - Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2020. godinu

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Nacrt Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2020. godinu. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog Nacrta mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 15. 03.2021. godine.

IZVJEŠĆE

Nacrt – Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Tompojevci za 2020.

Obrazac-za-savjetovanje

Nacrt Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Nacrt Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog Nacrta mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 19. 02.2021. godine.

IZVJEŠĆE

Nacrt Poslovnika Općinskog vijeća

Obrazac-za-savjetovanje

Nacrt Statuta Općine Tompojevci

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Nacrt Statuta Općine Tompojevci. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog Nacrta mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 19. 02.2021. godine.

IZVJEŠĆE

Nacrt Statuta Općine Tompojevci

Obrazac-za-savjetovanje

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tompojevci za 2020. godinu

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Prijedlog  I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tompojevci za 2020. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog Prijedloga mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 21. 12.2020. godine.

 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna za 2020.godinu

Obrazac – savjetovanje sa javnošću

IZVJEŠĆE

Prijedlog Proračuna Općine Tompojevci za 2021. i projekcije za 2022. i 2023.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Prijeldog Proračuna Općine Tompojevci za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog Prijedloga mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 16. 12.2020. godine.

 

Prijedlog Proračuna za 2021. i projekcije za 2022. i 2023.

Obrazac – savjetovanje sa javnošću

IZVJEŠĆE

Nacrt - Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tompojevci za 2019. godinu

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Nacrt Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2019. godinu. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog Nacrta mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 15. 05.2020. godine.

Nacrt – Godišnje izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tompojevci za 2019.

Obrazac-za-savjetovanje

IZVJEŠĆE

Nacrt odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Tompojevci

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Nacrt odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Tompojevci. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog Nacrta mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 24. 02.2020. godine.

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Tompojevci

Obrazac-za-savjetovanje

IZVJEŠĆE

Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tompojevci

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tompojevci. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog Nacrta mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 24. 02.2020. godine.

Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta

Obrazac-za-savjetovanje

IZVJEŠĆE

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Tompojevci za 2019.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za prijeldog izmjena i dopuna Proračuna Općine Tompojevci za 2019. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog prijedloga  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 16.12.2019. godine.

Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna za 2019

Obrazac – savjetovanje sa javnošću

IZVJEŠĆE

Prijedlog Proračuna Općine Tompojevci za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Prijeldog Proračuna Općine Tompojevci za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog Prijedloga mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 16. 12.2019. godine.

Prijedlog Proračuna za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Obrazac – savjetovanje sa javnošću

IZVJEŠĆE

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tompojevci

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tompojevci

Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog prijedloga  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 28.11.2019. godine.

Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge

Obrazac za savjetovanje

IZVJEŠĆE

Nacrt Odluke o stipendiranju studenata

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Nacrt odluke o stipendiranju studenata Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog prijedloga  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 28.11.2019. godine.

Nacrt Odluke o stipendiranju studenata

Obrazac za savjetovanje

IZVJEŠĆE


Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Nacrt odluke o komunalnim djelatnostima Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog prijedloga  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 25.11.2019. godine.

Nacrt – Odluka-o-komunalnim-djelatnostima

Obrazac za savjetovanje

IZVJEŠĆE

[/toggle]

Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tompojevci

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tompojevci. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog prijedloga  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 6.09.2019. godine.

Nacrt Statutarne odluke

Obrazac-za-savjetovanje

IZVJEŠĆE


Nacrt Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tompojevci za 2019.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Nacrt Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tompojevci za 2019.  Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog prijedloga  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 6.09.2019. godine.

Nacrt – polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019.

Obrazac-za-savjetovanje

IZVJEŠĆE

[/tab]

Završena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i izvješća

 

Nacrt Odluke o komunalnom redu

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Nacrt Odluke o komunalnom redu.  Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog prijedloga  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 9.06.2019. godine.

Nacrt Odluke-o-komunalnom-redu

Obrazac za savjetovanje

IZVJEŠĆE

Nacrt Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tompojevci za 2018

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Nacrt Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tompojevci za 2018. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog prijedloga  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 1, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 24.03.2019. godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2018

Obrazac – savjetovanjte sa javnošću

IZVJEŠĆE

Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Tompojevci

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za prijeldog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Tompojevc. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog prijedloga  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 1, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 23.01.2019. godine.

Prijedlog-Odluke-pausalni-porez

Obrazac – savjetovanje sa javnošću

IZVJEŠĆE

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Tompojevci za 2018.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za prijeldog izmjena i dopuna Proračuna Općine Tompojevci za 2018. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog prijedloga  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 1, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 17.12.2018. godine.

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna za 2018. g

Obrazac – savjetovanje sa javnošću

IZVJEŠĆE

Prijeldog Proračuna Općine Tompojevci za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Prijeldog Proračuna Općine Tompojevci za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog Prijedloga mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 1, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 17. 12.2018. godine.

Obrazac – savjetovanjte sa javnošću

Prijedlog Proračuna za 2019. i projekcije za 2020. i 2021

IZVJEŠĆE

Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Nacrt odluke o komunalnom doprinosu. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog Nacrta  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 1, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 25. 11.2018. godine.

Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu

Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja-s-javnošću

IZVJEŠĆE

Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Nacrt odluke o komunalnoj naknadi. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog Nacrta  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 1, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 25. 11.2018. godine.

Nacrt odluke-o-komunalnoj-naknadi

Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja-s-javnošću

IZVJEŠĆE

Nacrt Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Nacrt odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog Nacrta  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 1, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 25.11.2018. godine.

Nacrt odluke-o-vrijednosti-boda-komunalne-naknade

Obrazac-sudjelovanja-u-postupku-savjetovanja-s-javnošću

IZVJEŠĆE

Nacrt Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tompojevci za 2019.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za Nacrt Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tompojevci za 2019. godinu. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog Plana  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 1, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 19. listopada 2018. godine.

Nacrt Plana upravljanja imovinom za 2019.

Obrazac-savjetovanjte-sa-javnošću

IZVJEŠĆE

Nacrt Odluke o stipendijama Općine Tompojevci za akademsku godinu 2018./2019.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za nacrt Odluke o stipendijama Općine Tompojevci za akademsku godinu 2018./2019. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u svezi navedene Odluke  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 1, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 10. rujna 2018. godine.

Odluka studenti

Obrazac-za-savjetovanje

IZVJEŠĆE

Nacrt Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tompojevci za 2018.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za nacrt Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tompojevi za 2018. godinu.  Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u svezi navedene Odluke  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 1, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 10. rujna 2018. godine.

Nacrt Odluke o polugodišnjem izvršenje proračuna Općine Tompojevci za 2018.

Obrazac-za-savjetovanje

IZVJEŠĆE

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Tompojevci

Javni uvid u Nacrt usklađene Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara Općine Tompojevci

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za razdoblje 2018. - 2024.

Nacrt Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tompojevci za 2017.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za nacrt Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tompojevi za 2017. godinu.  Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u svezi navedene Odluke  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 1, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 24. ožujka 2018. godine.

Odluku možete preuzeti na linku: Nacrt odluke o godišnjem  izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tompojevci  za 2017.

Obrazac za savjetovanja

IZVJESCE

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu.  Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u svezi navedene Odluke  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 1, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 24. ožujka 2018. godine.

Odluku možete preuzeti na linku:Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu

Obrazac za savjetovanja

IZVJESCE

Nacrt Izmjena i dopuna Statuta Općine Tompojevci

U Narodnim novinama broj 123/17 od 12. prosinca 2017. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Zakon je stupio na snagu 13. prosinca 2017. godine a prijelazna odredba članka 33. Zakona propisuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja Zakona na snagu.
Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za nacrt  Izmjena i dopuna Statuta Općine Tompojevci. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 1, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr  , najkasnije  do 30. siječnja 2018. godine.
Nacrt Izmjena i dopuna Statuta Općine Tompojevci možete pronaći na linku:Statutara odluka

Obrazac za savjetovanje

IZVJESCE

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tompojevci

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tompojevci.  Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u svezi navedene Odluke  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 1, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 30. siječnja 2018. godine.
Odluku možete preuzeti na linku:
Odluka o načinu pružanja javne usluge

Obrazac za savjetovanje

IZVJESCE

Nacrt Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za nacrt Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. Sve  primjedbe, komentari i prijedlozi u svezi navedene Odluke  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 1, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr , najkasnije  do 30. siječnja 2018. godine.
Odluku možete preuzeti na linku:
Odluka-mjere-uklanjanja-odbačenog-otpada

Obrazac za savjetovanje

IZVJESCE

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tompojevci provodi javno savjetovanje za nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, A.G. Matoša 1, 32 238 Tompojevci ili putem elektronske pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr  , najkasnije  do 30. siječnja 2018. godine.
Odluku možete preuzeti na linku:Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Obrazac za savjetovanje

IZVJESCE

Nacrt prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Tompojevci za razdoblje od 2016.-2020

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15), Općina Tompojevci objavljuje Poziv za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Tompojevci za razdoblje od 2016.-2020. Zaprimanje primjedbi i prijedloga traje do 27. studenog 2016.godine. Primjedbe i prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Tompojevci, A.G. Matoša 1, 32238 Tompojevci ili na e-mail adresu: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr

Nacrt prijedloga strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasnistvu opcine tompojevci za razdoblje 2016-2020

Obrazac savjetovanje sa javnošću

Izvješće o savjetovanju za strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Tompojevci

Javna rasprava o prijedlogu Strategije razvoja Općine Tompojevci za razdoblje od 2016. - 2020.

Javna rasprava o prijedlogu Strategije razvoja Općine Tompojevci za razdoblje od 2016. -2020. godine (dalje: Strategija) provest će se od 21. 11. 2016. godine do 30. 11. 2016. godine. Javna rasprava ima i karakter savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u smislu propisa o pravu na pristup informacijama.

Mole se građani, udruge i drugi pravni subjekti da se uključe u javnu raspravu o prijedlogu Strategije. Dokument se može komentirati na predviđenom obrascu u nastavku teksta. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Strategije molimo slati na adresu: Općina Tompojevci, A.G. Matoša 1, Tompojevci ili na e-mail adresu opcina-tompojevci@vk.t-com.hr  do 30. studenog 2016. godine, kada se javna rasprava zatvara.

Nacrt prijedloga Strategije razvoja Općine Tompojevci -2016. – 2020.

Obrazac za savjetovanje Strategija razvoja Općine Tompojevci

Izvješće o savjetovanju Strategija razvoja Općine Tompojevci

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Tompojevci za 2017. godinu i projekciju Proračuna za 2018. i 2019. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15), Općina Tompojevci objavljuje Poziv za sudjelovanje u prethodnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt prijedloga  Proračuna Općine Tompojevci za 2017. godinu i projekciju Proračuna za 2018. i 2019. godinu. Zaprimanje primjedbi i prijedloga traje od 18.11.2016. do 30.11.2016. godine. Primjedbe i prijedlozi se dostavljaju na adresu:  Općina Tompojevci, A.G. Matoša 1, 32238 Tompojevci  ili na e-mail adresu: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr .

Proračun 2017 – naslovnica
Proračun 2017 – prihodi i primici
Proračun 2017 – rashodi i izdaci
Plan razvojnih programa Općine Tompojevci za 2017
Proračun 2017 – posebni dio

Obrazac za savjetovanje sa javnošću

Izvješće o savjetovanju za prijedlog Proračuna Općine Tompojevci

Nacrt prijedloga Rebalansa Proračuna Općine Tompojevci za 2016. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15), Općina Tompojevci objavljuje Poziv za sudjelovanje u prethodnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt prijedloga Rebalansa Proračuna Općine Tompojevci za 2016. godinu. Zaprimanje primjedbi i prijedloga traje od 12.12.2016. do 19.12.2016. godine. Primjedbe i prijedlozi se dostavljaju na adresu:  Općina Tompojevci, A.G. Matoša 1, 32238 Tompojevci  ili na e-mail adresu: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr

I Rebalans proračuna za 2016. naslovnica
I Rebalans proračuna za 2016. – posebni dio

I Rebalans proračuna za 2016. – prihodi i primici

I Rebalans proračuna za 2016. – rashodi i izdaci
I Rebalans – plan razvojnih programa 2016

Obrazac za savjetovanjte sa javnošću

Izvješće o savjetovanju za rebalans proračuna 2016

INFORMACIJA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE TOMPOJEVCI 2016. – 2020.

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08), Općina Tompojevci je započela postupak u kojem će od nadležnih tijela tražiti mišljenje, odnosno ocjenu o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Tompojevci  2016. – 2020. ( u daljnjem tekstu: Strategija ), izrađivača T&MC Group, Amruševa 19, 10000 Zagreb. Dokument je izrađen u završnoj verziji te je kao takav dostavljen na mišljenje nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama radi davanja mišljenja. Ishođenje pozitivnog mišljenja o utjecaju na okoliš je preduvjet usvajanja Strategije razvoja Općine Tompojevci 2016. – 2020. od strane Općinskog vijeća Općine Tompojevci.

Odluka o započinjanju postupka Tompojevci

Odluka da nije potrebna strateška procjena strategija

Nacrt prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Tompojevci za 2016. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15), Općina Tompojevci objavljuje Poziv za sudjelovanje u prethodnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt prijedloga Godišnjeg izvještaja  o izvršenju proračuna Općine Tompojevci za 2016. godinu. Zaprimanje primjedbi i prijedloga traje od 10.03. do 20.03.2017. godine. Primjedbe i prijedlozi se dostavljaju na adresu:  Općina Tompojevci, A.G. Matoša 1, 32238 Tompojevci  ili na e-mail adresu: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr

Izvješće o savjetovanju za Izvršenje proračuna

Obrazac za savjetovanje za izvršenje proračuna 2016

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2016

Nacrt prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Tompojevci za 2017. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15), Općina Tompojevci objavljuje Poziv za sudjelovanje u prethodnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt prijedloga Polugodišnjeg izvještaja  o izvršenju proračuna Općine Tompojevci za 2017. godinu. Zaprimanje primjedbi i prijedloga traje od 6.09. do 21.09.2017. godine. Primjedbe i prijedlozi se dostavljaju na adresu:  Općina Tompojevci, A.G. Matoša 1, 32238 Tompojevci  ili na e-mail adresu: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr

Obrazac savjetovanje sa javnošću

Polugodišnji izvjestaj za 2017. g.

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za razdoblje 2015. - 2021.

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za razdoblje 2015.-2021. godine izrađen po tvrtki EKOMENADŽMENT d.o.o. za zaštitu okoliša iz Vinkovaca, A. Akšamovića 7, trajat će od 13. listopada do 12. studenog 2015. godine, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi o istom. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci u prostorijama Općine Tompojevci, A.G. Matoša 1, Tompojevci, svaki radni dan od 8,30 do 13,00 sati.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Plana mogu se do kraja javnog uvida upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Tompojevci, Tompojevci, A.G. Matoša 1, odnosno na e-mail adresu opcina-tompojevci@vk.t-com.hr.

 

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci 2015. – 2021.

Zaključak o utvrđivanju nacrta plana gospodarenja otpadom

Skip to content