MILAN GRUBAČ
Općinski načelnik

tel: 032/514-184
fax: 032/514-185

mob: 099/5544556
e-mail: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr

SLAVKO ŽDINJAK
Zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika rusinske nacionalne manjine

tel: 032/514-184
fax: 032/514-185

mob: 099/3299268
e-mail: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr

KATA CVITKOVIĆ
Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela

tel: 032/514-184
fax: 032/514-185

mob: 099/2143582
e-mail: opcina-tompojevci-katica@vk.t-com.hr

MARIJA FILIPOVIĆ
Računovodstveni referent

tel: 032/514-184
fax: 032/514-185

mob: 099/2143583
e-mail: opcina-tompojevci-marija@vk.t-com.hr

MELITA BITUNJAC
Referent – administrativni tajnik

tel: 032/514-184
fax: 032/514-185

mob: 099/2143584
e-mail: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr

ANDREA HORVATOVIĆ
Referent – komunalni i poljoprivredni redar

tel: 032/514-184
fax: 032/514-185

mob: 099/4671721
e-mail: opcina.tompojevci.redar@gmail.com

Skip to content