Gospodarenje otpadom

Odvoz komunalnog otpada – od 2023. do 2028. godine

Detaljnije informacije možete pronaći na stranici : https://www.komunalac-vu.hr/nase-usluge/koncesije/uvjeti-pruzanja-usluge-za-opcinu-tompojevci/

Raspored odvoza otpada za 2023. godinu :  https://www.komunalac-vu.hr/nase-usluge/koncesije/raspored-odvoza-otpada-tompojevci/

Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada

Kupon za odvoz glomaznog otpada

Obavijest Korisnicima usluge – 2023. godina

Ugovor o davanju koncesije

Odluka o davanju koncesije

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 

Odvoz komunalnog otpada – od 2017. do 2023. godine

Komunalac d.o.o. iz Vukovara novi je koncesionar koji vrši javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tompojevci od 5.07.2017. godine.

Uvjeti pružanja javne usluge – prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tompojevci

O svemu više na stranici: http://www.komunalac-vu.hr/nase-usluge/koncesije/uvjeti-pruzanja-usluge-za-opcinu-tompojevci/

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 

Odluka-mjere-uklanjanja-odbačenog-otpada

Odluka o davanju koncesije za sakupljanje i odvoz otpada Općine Tompojevci

Koncesija za odvoz i sakupljanje otpada Općina Tompojevci – Dokumentacija za nadmetanje

Obavijest o namjeri davanja koncesije za sakupljanje i odvoz otpada 2017

Reciklažno dvorište

Otpad na “Reciklažno dvorište Općine Tomopopjevci”, Rusinska 8, Mikluševci bez naknade mogu odložiti samo fizičke osobe (kućanstva) s područja Općine Tompojevci. Prilikom predaje otpada, osoba koja dovozi otpad dužna je ovlaštenoj osobi tvrtke Komunalc d.o.o. pokazati osobnu iskaznicu radi utvrđivanja prava besplatnog korištenja reciklažnog dvorišta te popuniti odgovarajuće formulare prema uputama od strane upravitelja reciklažnog dvorišta.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta:
Utorak: od 11:00 do 15:00 sati
Srijeda: od 10:00 do 18:00 sati
Četvrtak i petak: od 11:00 do 15:00 sati
Subota: od 07:00 do 15:00 sati

Lokacije mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Tompojevci

Lokacije zelenih otoka na području Općine Tompojevci

Cjenik komunalnih usluga

Cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Tompojevci – 2023. godina

Suglasnost i Novi cjenik komunalnih usluga – Komunalac d.o.o. Vukovar  – 2019. godina

Plan gospodarenja otpadom i Informativne aktivnosti

Letak-kompostiranje

Informativna brošura za kućanstva o gospod.otpadom

Edukativna bojanka za djecu

Edukacijski materijal za kompostiranje

Brošura-Promjene kreću od tebe

Izvješće o gospodarenju otpadom Općine Tompojevci za 2022. godinu

*15. prosinca 2022. godini održana je javna tribina o odgovornom gospodarenju otpadom sufinancirana od strane Fonda za zaštitu okoliša I energetsku učinkovitost. Predavanje je održao gospodin Ivica Cvrlje, predstavnik tvrtke Eko menadžment d.o.o. iz Vinkovaca.

Javana tribina

Izvješće o gospodarenju otpadom Općine Tompojevci za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2020.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2019.

Plan gospodarenja otpadom Općine Tompojevci

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za 2016

 

Skip to content