Javna nabava

Plan nabave za 2015. godinu


Registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora (ažurirano 11.01.2024.) 

Registar ugovora (ažurirano 19.12.2023.)

Registar ugovora (ažurirano 29.08.2023.)

Registar ugovora (ažurirano 05.01.2023.)

Registar ugovora (ažurirano 02.01.2023.)

Registar ugovora (ažurirano 04.08.2022.)

Registar ugovora (ažurirano 01.06.2022.)

Registar ugovora (ažurirano 03.03.2022.)

Registar ugovora (ažurirano 03.01.2022.)

Registar ugovora (ažurirano 21.12.2021.)

Registar ugovora (ažurirano 05.10.2021.)

Registar ugovora (ažurirano 25.05.2021.)

Registar ugovora (ažurirano 26.03.2021.)

Registar ugovora (ažurirano 31.12.2020.)

Registar ugovora (ažurirano 29.09.2020.)

Registar ugovora (ažurirano 01.07.2020.)

Registar ugovora (ažurirano 19.05.2020.)

Registar ugovora (ažurirano 02.01.2020.)

Registar ugovora (ažurirano 31.12.2019.)

Registar ugovora (ažurirano 19.11.2019)

Registar ugovora (ažurirano 15.05.2019.)

Registar ugovora (ažurirano 31.12.2018)

Registar ugovora (ažurirano 5.12.2018)

Registar ugovora (ažurirano 4.9.2018)

Registar ugovora (ažurirano 30.08.2018)

Registar ugovor 2018. (ažuriran 24.07.2018.)

Registar ugovora 2018. (ažuriran 11.05.2018.)

Registar ugovora 2018

Registar ugovora i okvirnih sporazuma 31.12.2017

Registar ugovora i okvirnih sporazuma 30.06.2017

Registar ugovora i okvirnih sporazuma 31.12.2016

Registar ugovora i okvirnih sporazuma 30.06.2016

Registar ugovora i okvirnih sporazuma 31.12.2015

Registar ugovora i okvirnih sporazuma 30.6.2015

Registar ugovora i okvirnih sporazuma 31.12.2014

Registar ugovora i okvirnih sporazuma 30.6.2014

Registar ugovora i okvirnih sporazuma 31.12.2013

Registar ugovora i okvirnih sporazuma 30.6.2013

Registar ugovora i okvirnih sporazuma 31.12.2012

Registar ugovora i okvirnih sporazuma 30.6.2012

Registar ugovora i okvirnih sporazuma 31.12.2011

Registar ugovora i okvirnih sporazuma 30.6.2011

Registar ugovora i okvirnih sporazuma 31.12.2010


PRAVILNICI

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 2024.

Izmjena i dopuna Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

IZJAVE

12. rujna 2023. godine – ažurirano

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 i 114/22), a na temelju Izjave predstavnika naručitelja o postojanju/nepostojanju sukoba interesa, Općina Tompojevci, kao javni naručitelj, objavljuje:

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA

s kojima je predstavnik naručitelja i s njim povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 76. stavak 2. točka 1.:

  1. OPG GRUBAČ SANJA, Kralja Tomislava 12, Čakovci
  2. LJUBICA ŽDINJAK, Rusinska 68, Mikluševci

18. lipnja 2021. godine – ažurirano

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), a na temelju Izjave predstavnika naručitelja o postojanju/nepostojanju sukoba interesa, Općina Tompojevci, kao javni naručitelj, objavljuje:

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA

s kojima je predstavnik naručitelja i s njim povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 76. stavak 2. točka 1.:

  1. OPG GRUBAČ SANJA, Kralja Tomislava 12, Čakovci

17. lipnja 2021. godine

Sukladno članku 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.) naručitelj je obvezan na svojoj internetskoj stranici objaviti popis subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje.

Obavijest:

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) obavještavamo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Općinski načelnik Općine Tompojevci ili s njim povezane osobe u sukobu interesa u smislu odredbi Zakona o javnoj nabavi.

 


 


 

Skip to content