Prostorni plan uređenja Općine

Karta Izmjena i dopuna

Namjena površina

Uvjeti korištenja

Vodnogospodarski sustav

Promet, pošta i el.komun.

Građevinsko područje – Berak

Izmjene i dopune (2015. godine)

Plan (2011. godine)

Građevinsko područje – Bokšić

Plan (2011. godine)

Građevinsko područje – Čakovci

Izmjene i dopune (2015. godine)

Plan (2011. godine)

Građevinsko područje – Mikluševci

Izmjene i dopune (2015. godine)

Plan (2011. godine)

Građevinsko područje – Tompojevci

Izmjene i dopune (2015. godine)

Plan (2011. godine)

Skip to content