Prostorni plan uređenja Općine

Prostorni plan uređenja Općine Tompojevci - 0 Pregledna karta Izmjene i dopune

Karta Izmjena i dopuna

Prostorni plan uređenja Općine Tompojevci - 1 Korištenje i namjena površina Izmjene i dopune

Namjena površina

Prostorni plan uređenja Općine Tompojevci - 3a Uvjeti korištenja Izmjene i dopune

Uvjeti korištenja

Prostorni plan uređenja Općine Tompojevci - 2c Vodnogospodarski sustav Izmjene i dopune

Vodnogospodarski sustav

Prostorni plan uređenja Općine Tompojevci - 2a Promet pošta i elektroničke komunikacije Izmjene i dopune

Promet, pošta i el.komun.

Građevinsko područje – Berak

Građevinsko područje - Berak Izmjene i dopune

Izmjene i dopune (2015. godine)

Građevinsko područje - Berak

Plan (2011. godine)

Građevinsko područje – Bokšić

Građevinsko područje - Bokšić

Plan (2011. godine)

Građevinsko područje – Čakovci

Građevinsko područje - Čakovci Izmjene i dopune

Izmjene i dopune (2015. godine)

Građevinsko područje - Čakovci

Plan (2011. godine)

Građevinsko područje – Mikluševci

Građevinsko područje - Mikluševci Izmjene i dopune

Izmjene i dopune (2015. godine)

Građevinsko područje - Mikluševci

Plan (2011. godine)

Građevinsko područje – Tompojevci

Građevinsko područje - Tompojevci Izmjene i dopune

Izmjene i dopune (2015. godine)

Građevinsko područje - Tompojevci

Plan (2011. godine)

Skip to content