Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina u Općini Tompojevci – 07.05.2023.

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina u Općini Tompojevci – 07.05.2023.

Cjelovito izvješće o visini troškova izbora za članove vijeća nacionalnih manjina

Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Vijeća nacionalnih manjina na području Općine Tompojevci

Odluka o konačnim rezultati izbora članova vijeća mađarske nacionalne manjine

Odluka o konačnim rezultati izbora članova vijeća rusinske nacionalne manjine

Odluka o konačnim rezultati izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća Mađarske nacionalne manjine u Općini Tompojevci

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća Rusinske nacionalne manjine u Općini Tompojevci

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća Srpske nacionalne manjine u Općini Tompojevci

Zbirna lista kandidata za izbor mađarske nacionalne manjine

Pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća mađarske nacionalne manjine

Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća rusinske nacionalne manjine

Pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća rusinske nacionalne manjine

Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine

Pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Tompojevci

OM-7

OM-4

OM-3

UREDOVNO VRIJEME I DEŽURSTVA OIP-a

OBJAVA BIRAČIMA

OBAVIJEST BIRAČIMA

Skip to content