Sjednice Općinskog vijeća

Javnost rada Općinskog vijeća

Sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci građani i mediji imaju pravo prisustvovati na sjednicama Općinskog vijeća, ali bez prava raspravljanja i odlučivanja. Predsjednik Općinskog vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostora ( broja raspoloživih mjesta)  i održavanja reda na sjednici. Bez nazočnosti javnosti održavaju se sjednice vijeća ili pojedini dijelovi sjednice vijeća kada se raspravlja o materijalima koji su sukladno posebnim propisima označeni određenim stupnjem tajnosti ili je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama  ( Narodne novine br. 25/13, 85/15 ) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tompojevci može prisustvovati  zainteresirana javnost  uz prethodnu najavu  dolaska  najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća,  na broj tel. 032/514-184 (predsjednik vijeća).

SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA 2021. – 2025.

[/toggle]

16. sjednica
15. sjednica
14. sjednica
13. sjednica
12. sjednica
11. sjednica
10. sjednica

SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA 2017. -2021.

[/toggle]

1. konstituirajuća sjednica

 

Prethodni saziv Općinskog vijeća (2013. – 2017. godine)
Skip to content