Proračun

Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi planirani izdaci i rashodi. Proračun predlaže načelnik općine, kao izvršno tijelo, a donosi ga Općinsko vijeće, kao predstavničko tijelo i to većinom glasova svih članova Vijeća.

 

Proračun za 2017. godinu - Izmjene i dopune

 


Vizualizacija 2015. godina