Sjednice Općinskog vijeća (saziv 2013. godine)

Sukladno članku 94. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci  imaju pravo prisustvovati na sjednicama Općinskog vijeća, ali bez prava raspravljanja i odlučivanja. Predsjednik Općinskog vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostora (broja raspoloživih mjesta)  i održavanja reda na sjednici. Bez nazočnosti javnosti održavaju se sjednice vijeća ili pojedini dijelovi sjednice vijeća kada se raspravlja o materijalima koji su sukladno posebnim propisima označeni određenim stupnjem tajnosti ili je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.


23. sjednica Općinskog vijeća, 7. travnja 2017.
19. sjednica Općinskog vijeća, 26. rujna 2016.

18. sjednica Općinskog vijeća, 7. rujna 2016.

17. sjednica Općinskog vijeća, 9. lipnja 2016.

16. sjednica Općinskog vijeća, 11. ožujka 2016.

15. sjednica Općinskog vijeća, 22. prosinca 2015.

14. sjednica Općinskog vijeća, 20. studenog 2015.

13. sjednica Općinskog vijeća, 17. rujna 2015.

12. sjednica Općinskog vijeća, 18. lipnja 2015.

11. sjednica Općinskog vijeća, 15. travnja 2015.

10. sjednica Općinskog vijeća, 27. veljače 2015.

 

Skip to content