Općenito

ZAVRŠILA EDUKACIJA ZAPOSLENIH ŽENA U SKLOPU PROJEKTA ZAŽELI

Dana 10. ožujka 2020. Završila je edukacija  zaposlenih žena u sklopu projekta Zaželi-Općina Tompojevci. Edukaciju je provelo Učilište Modus, ustanova za obrazovanje odraslih. Teorijski dio edukacije se održavao u suradnji sa Osnovnom školom Čakovci u školskim prostorima područne škole Tompojevci, dok se praktični dio osposobljavanja proveo u Obiteljskom domu za stare i nemoćne osobe, Villa …

ZAVRŠILA EDUKACIJA ZAPOSLENIH ŽENA U SKLOPU PROJEKTA ZAŽELI Read More »

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci

Općinski načelnik Općine Tompojevci na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) donosi: Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu

Odluka o financijskoj potpori programima/projektima udruga s područja Općine Tompojevci za 2020. godinu

Na temelju članka 48 stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15 i 123/17), članka 50. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15, 05/16 i 02/18, 12/19 i 03/20), Zakona o udrugama  (NN br. 74/14 i 70/17), …

Odluka o financijskoj potpori programima/projektima udruga s područja Općine Tompojevci za 2020. godinu Read More »

Izdavanje Propusnica za OPG-ove

Ministarstvo poljoprivrede će u suradnji s Nacionalnim stožerom izdavati propusnice poljoprivrednicima 25. ožujka 2020 Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koji je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 23. ožujka 2020. godine dovodi se u pitanje nesmetano obavljanje poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivredna proizvodnja se mora, bez obzira na pojavu …

Izdavanje Propusnica za OPG-ove Read More »

Obavijest o radu sa strankama

Obavještavaju se stranke, da zbog proglašene epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID – 19), Općina Tompojevci neće primati stranke od dana 23. ožujka 2020. godine do daljnjega,  odnosno dok se ne ostvare uvjeti za rad bez opasnosti od oboljenja zaposlenika i stranaka. Stranke se pozivaju da svoje upite i poslove obavljaju isključivo putem sredstava elektronske …

Obavijest o radu sa strankama Read More »

OBAVIJEST-DJEČJA IGRALIŠTA

  Prema preporuci Stožera Civilne zaštite RH, vezano za zaštitu širenja koronavirusa, mole se roditelji i djeca da se ne okupljaju na dječjim igralištima kako bi izbjegli međusobne bliske kontakte. ZAŠTITIMO SEBE I  DRUGE!

KONTAKT TELEFONI ZA UPITE GRAĐANA O FUNKCIONIRANJU RADA I ŽIVOTA U NOVONASTALIM OKOLNOSTIMA

Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja od 19.03.2020. godine STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE TOMPOJEVCI donosi O D L U K U I. Vezano za upite građana u vezi funkcioniranja rada i života u novonastalim okolnostima na području Općine Tompojevci, određuju …

KONTAKT TELEFONI ZA UPITE GRAĐANA O FUNKCIONIRANJU RADA I ŽIVOTA U NOVONASTALIM OKOLNOSTIMA Read More »

Interni protokol za sprječavanje širenja koronavirusa Covid-19 u prostorijama Općine Tompojevci

  Smanjenje fizičkih konataka: preporučuje se smanjiti broj izravnih kontakata među djelatnicima, posebno na udaljenosti manjoj od dva metra. Smanjenje radnih sastanaka na kojima sudjeluje veći broj ljudi: preporučuje se održavati sastanke video vezom, pojačati telefonsku i email komunikaciju. Ako postoje važni razlozi za održavanje sastanaka, potrebno je osigurati razmak od 1,5 do 2 metra …

Interni protokol za sprječavanje širenja koronavirusa Covid-19 u prostorijama Općine Tompojevci Read More »

Skip to content