Javni natječaj za financiranje projekata/programa od interesa za opće dobro koje provode udruge s područja Općine Tompojevci za 2023. godinu

Općina Tompojevci poziva udruge s područja Općine Tompojevci koje provode projekte/programe od interesa za opće dobro da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga i opće dobro u zajednici.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 30.380,00 eura.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 66,36 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu je 2.654,46 eura.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 16.02.2023. godine.

Odluka o financijskoj potpori programima-projektima udruga s područja Općine Tompojevci za 2023. godinu

Javni natječaj za udruge

Uputa za prijavitelje udruge

Godišnji plan natječaja 2023

Obrasci za prijavu

Obrazac opisa programa ili projekta udruge

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranj

Obrazac izjave o partnerstvu ( ako je primjenjivo)

Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje

Obrazac-zahtjeva

Obrazac opisnog izvještaja projekta

Obrazac financijskog  izvještaja projekta

VIŠE VIJESTI...

Skip to content