Službene obavijesti

PLAN BIOSIGURNOSNIH MJERA NA PODRUČJU OBUHVATA PROGRAMA ZAŠTITE DIVLJAČI OPĆINE TOMPOJEVCI

Temeljem članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/97., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17, 98/19. i 144/20.), čl. 7. st. 4., čl. 11., 13. i 47. Zakona o lovstvu (NN RH 99/18, 32/19 i 32/20), …

PLAN BIOSIGURNOSNIH MJERA NA PODRUČJU OBUHVATA PROGRAMA ZAŠTITE DIVLJAČI OPĆINE TOMPOJEVCI Read More »

POTPISANI UGOVORI O IZVOĐENJU RADOVA NA POSTAVLJANJU DJEČJEG IGRALIŠTA U ČAKOVCIMA I MIKLUŠEVCIMA

  Općinski načelnik Milan Grubač potpisao je, s izvođačem radova Aksion d.o.o. Vinkovci, Ugovore o izvođenju radova na Postavljanju dječjeg igrališta u Čakovcima i Mikluševcima, te stručnim nadzorom Videković d.o.o. Vinkovci i F-ING d.o.o. Vinkovci. Za postavljanje dječjeg igrališta u Čakovcima zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnijela je …

POTPISANI UGOVORI O IZVOĐENJU RADOVA NA POSTAVLJANJU DJEČJEG IGRALIŠTA U ČAKOVCIMA I MIKLUŠEVCIMA Read More »

SVEČANO URUČIVANJE UGOVORA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA PROVEDBE MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA

  14.studenog 2023. godine u 12 sati, u Centru za posjetitelje Medvedgrad, Ugovore o sufinanciranju ukupno vrijedne 17 milijuna eura, uručio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Općinski načelnik Milan Grubač preuzeo je Ugovor za projekt vrijedan 164.025,00 eura. FZOEU sufinancira projekt …

SVEČANO URUČIVANJE UGOVORA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA PROVEDBE MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA Read More »

Objava javne rasprave o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) , objavljujemo javnu raspravu o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci. Javna rasprava počine 06. 11. 2023. godine i završava 13.11.2023. godine. Objava javne rasprave Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna …

Objava javne rasprave o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci Read More »

Natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Općine Tompojevci za akademsku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 6. i 7. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 17/19), Općina Tompojevci, objavljuje: NATJEČAJ za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2023/2024. I. Pozivaju se studenti s prebivalištem na području Općine Tompojevci da podnesu zahtjev za dodjelu studentske stipendije za akademsku godinu 2023./2024. II. Postupak dodjele stipendija  kao i prava …

Natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Općine Tompojevci za akademsku godinu 2023./2024. Read More »

OBAVIJEST O PROVOĐENJU SUSTAVNE DERATIZACIJE – jesenska deratizacija-

  Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. Vukovar, Služba DDD sa sjedištem u Vukovaru, B. J. Jelačića 97 provoditi će sustavnu  jesensku deratizaciju temeljem Ugovora  u mjestima  : 24.10.2023. – Mikluševci, Tompojevci, Bokšić 25.10.2023 – Čakovci, Berak u  vremenu od 08,00h  do 15,00h. U slučaju loših vremenskih uvjeta akcije se odgađaju na sljedeći povoljni termin. Provođenje deratizacije …

OBAVIJEST O PROVOĐENJU SUSTAVNE DERATIZACIJE – jesenska deratizacija- Read More »

VAŽNA OBAVIJEST-odvoz komunalnog otpada

Sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tompojevci miješani komunalni otpad sakupljat će se svaki drugi tjedan u mjesecu, a prema sljedećem rasporedu: Miješani komunalni otpad Petkom: 13.10.2023. 27.10.2023. 10.11.2023. 24.11.2023. 08.12.2023. 22.12.2023. Papir 30.10.2023. 29.11.2023. 27.12.2023. Plastika 13.10.2023. 10.11.2023. 08.12.2023. Sve ostale važne informacije nalaze se u obvijesti …

VAŽNA OBAVIJEST-odvoz komunalnog otpada Read More »

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE TOMPOJEVCI

Temeljem članka 48. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21 i 19/22) i članka 5. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 17/23) Općinski načelnik Općine Tompojevci raspisuje: JAVNI   NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tompojevci I. Daje se u …

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE TOMPOJEVCI Read More »

Održana sjednica Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge

      VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Ministarstvo poljoprivrede       PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 1. rujna 2023. godine     Održana sjednica Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane i predsjednica Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge Tatjana Karačić i državni …

Održana sjednica Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge Read More »

Skip to content