Poljoprivreda

POZIV POLJOPRIVREDNICIMA NA TEČAJ

POZIV POLJOPRIVREDNICIMA NA TEČAJ:UZIMANJE UZORAKA TLA ZA ANALIZU MJESTO: Hrvatski dom Tompojevci DATUM: 27.03.2023. (ponedjeljak) VRIJEME: 09:00 sati Pozivamo i poljoprivrednike koji su prošli tečaj, a zainteresirani su za preostale teme koje će biti obuhvaćene predavanjem, da se odazovu u što većem broju!   PREDAVAČI : MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE SAVJETODAVNA SLUŽBA

OBAVIJEST ZAKUPCIMA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH 

Izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa za 2022.godinu, traži se Sukladno članku 38.st.8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22, dalje u tekstu: Zakon) zakupnik je dužan jedinici lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu na čijem se području zemljište nalazi podnositi godišnje izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa svake godine do kraja …

OBAVIJEST ZAKUPCIMA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH  Read More »

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE TOMPOJEVCI

Temeljem članka 48. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) i članka 5. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 19/22) Općinski načelnik Općine Tompojevci raspisuje: JAVNI   NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tompojevci I. Daje se u zakup poljoprivredno …

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE TOMPOJEVCI Read More »

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUPU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE TOMPOJEVCI

Općina Tompojevci objavljuje: Odluku o poništenju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tompojevci zbog tehničke pogreške koja je nastala prilikom objave na web stranici dana 03.10.2022. godine Odluka o poništenju Javnog natječaja

OBAVIJEST O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE

OBAVIJEST Temeljem Odluke Župana o proglašenju prirodne nepogode od suše i ekstremno visokih temperatura za područje Vukobarsko-srijemske županije od 06.09.2022. (KLASA: 920-09/22-01/10,URBROJ:2196-01-22-2),  pozivaju se poljoprivrednici da prijave štetu na  poljoprivrednim kulturama i višegodišnjim nasadima, nastalih kao posljedica suše i ekstremno visokih temperatura u  k.o. Berak, k.o. Čakovci, k.o. Mikluševci i k.o. Tompojevci.   Zahtjev se …

OBAVIJEST O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE Read More »

Anketa – financijski instrumenti za ruralni razvoj

Ministarstvo poljoprivrede poziva sve zainteresirane poduzetnike koji se bave poljoprivredom, preradom i šumarstvom, da najkasnije do 10. prosinca 2021. godine, ispune Anketni upitnik o dosadašnjoj provedbi i budućim mogućnostima financijskih instrumenata u okviru Strateškog plana zajedničke politike. Naime, u tijeku je izrada Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike u kojem će se definirati mjere potpore ruralnom …

Anketa – financijski instrumenti za ruralni razvoj Read More »

Ministarstvo poljoprivrede raspisuje nove natječaje za male poljoprivrednike (mjera 6.3.1.) i za mlade poljoprivrednike (mjera 6.1.1.)

Za tip operacije 6.3.1 prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR. Visina javne potpore po korisniku iznosi 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama. Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju te održivom razvoju. Cilj …

Ministarstvo poljoprivrede raspisuje nove natječaje za male poljoprivrednike (mjera 6.3.1.) i za mlade poljoprivrednike (mjera 6.1.1.) Read More »

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tompojevci

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Tompojevci i to: kč. br. 374, k.o. Čakovci, u naravi oranica (dio katoličkog groblja), površine 4680 m2. Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na 5 vegetacijskih godina, a regulirat će se ugovorom o zakupu. Javni natječaj Obrazac ponude

Skip to content