OTVOREN JAVNI POZIV UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG PODRUČJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Svrha Javnog poziva je povećanje konkurentnosti poljoprivrednih djelatnosti
i povećanje održivosti gospodarstava, promicanje organizacije prehrambenog
lanca i upravljanja rizicima u poljoprivredi, udruživanje proizvođača,
obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava ovisnih o poljoprivredi,
smanjenja siromaštva te poticanje gospodarskog razvoja u ruralnim
područjima.

Prihvatljivi korisnici su: poljoprivredna gospodarstva, poduzetnici, fizičke
i pravne osobe proizvođačke grupe, organizacije, klasteri I Lokalne akcijske
grupe sa područja Vukovarsko-srijemske županije U sklopu Javnog poziva
Vukovarsko-srijemska županija osigurala je 230.000,00 EUR.

Više informacija potražite na službenim stranicama Vukovarsko-srijemske
županije:
https://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-unapredenj
a-poljoprivrede-i-ruralnog-podrucja-vukovarsko-srijemske-zupanije-za

VIŠE VIJESTI...

Skip to content