PROGLAŠENJE PRIRODNE NEPOGODE

Temeljem Odluke Župana o proglašenju prirodne nepogode nastale uslijed tuče za područje Grada Iloka, Grada Županje, Općine Drenovci, Općine Nijemci, Općine Tovarnik i Općine Tompojevci od 12.06.2024. (KLASA: 920-09/24-01/18, URBROJ:2196-07-24-2) pozivaju se poljoprivrednici da prijave štetu na poljoprivrednim kulturama i višegodišnjim nasadima za sljedeće kulture: suncokret, kukuruz, soja, ječam, pšenica, uljana repica, višnje, jabuke, kruške, breskve, paprika, nastalih kao posljedica tuče u k.o. Berak, k.o. Čakovci, k.o. Mikluševci i k.o. Tompojevci. 03.06.2024 i 05.06.2024. godine.
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – OBRAZAC PN uz koji je potrebno priložiti:
– Vlastoručno potpisanu Izjavu o osiguranju
– Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrazac iz sustava Agronet (Zahtjev za potporu za 2024. godinu)
– osobnu iskaznicu
– Preslika žiro-računa
– Fotodokumentacija (slike)
Općina Tompojevci će zaprimati zahtjeve za prijavu šteta svaki radni dan isključivo od 8:00 do 13:00 sati u prostorijama Općine zaključno s danom 20.06.2024.
OBRAZAC I IZJAVA:

VIŠE VIJESTI...

Skip to content