INFORMACIJA O USLUGAMA KOJE PRUŽA UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA VUKOVAR

Povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela, 22.veljače želimo Vas informirati o uslugama koje Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, ured Vukovar pruža od 1. siječnja 2022. u okviru

Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke svih kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji.

Mrežu podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela čine Ženska soba kao koordinatorska organizacija te deset partnerskih organizacija među njima je i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima  kaznenih djela se pruža na području 17 županija u Republici Hrvatskoj.

Projekt je financiran sredstvima Ministarstva pravosuđa i uprave.

U Uredu Vukovar žrtve mogu saznati svoja prava i dobiti odgovarajuću pomoć i podršku;

emocionalnu i praktičnu podršku, tehničke i praktične informacije te informacije o pravima

-psihološko i pravno savjetovanje

-pratnju na sud

-pratnju na policiju, državno odvjetništvo i centre za socijalnu skrb

-podršku osobama koje nisu prijavile kazneni djelo te podršku nakon završetka sudskog postupka.

Nitko nije pripremljen da postane žrtva ili svjedok odnosno svjedokinja kaznenog djela, stoga je potpora od iznimne važnosti.

Pružanje svih usluga u okviru rada ove Mreže u potpunosti je besplatno za sve korisnike koji se obrate za pomoć i podršku,

a pomoć se može zatražiti telefonom 032/639-333, e-mailom: vukovar@pzs.hr ili osobno u prostorima Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u ulici Ljudevita Gaja 12, Vukovar.

Na razini cijele Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke od 1.1.2018. do 31.12.2022. ukupno je pruženo 28 160 različitih oblika usluga za 3 340 korisnika/ca od toga  se obratilo; 83% žena i 17% muškaraca.

Melita Bošnjak,dipl.iur. voditeljica ureda

UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

URED VUKOVAR

Ljudevita Gaja 12,

32000 Vukovar

TEL:+385 32 639 333

E-MAIL: vukovar@pzs.hr

VIŠE VIJESTI...

Skip to content