JAVNI POZIV za prijam u javne radove u Općini Tompojevci temeljem Programa javnih radova „Revitalizirajmo našu Općinu“  

Temeljem Mjere za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu, Općinski načelnik  Općine Tompojevci, OIB: 8760034572, Tompojevci, A. G. Matoša 9, raspisuje

JAVNI POZIV za prijam u javne radove u Općini Tompojevci temeljem Programa javnih radova Revitalizirajmo našu Općinu“

 

Mjesto rada: Općina Tompojevci( naselja: Berak, Bokšić, Čakovci, Mikluševci i Tompojevci)

Broj traženih radnika/ca: 2 osobe

Naziv radnog mjesta: radnik/radnica na uređenju okoliša
Vrsta zaposlenja: na određeno; javni radovi

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: bez kvalifikacije, završena osnovna škola, srednja škola

CILJANE SKUPINE:

  1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji  – 100% visina subvencije:

– roditelji s 4 i više malodobne djece,

– roditelji djece s teškoćama u razvoju,

– roditelji djece oboljele od malignih bolesti,

– roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja,

– osobe s invaliditetom,

– žrtve trgovanja ljudima,

– žrtve obiteljskog nasilja,

– azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji,

– liječeni ovisnici o drogama,

– povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,

– osobe uključene u probaciju,

– pripadnici romske nacionalne manjine,

– beskućnici/e,

– hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
– životopis

– potpisana zamolba
– kopija osobne iskaznice

-dokaz o završenom obrazovanju (svjedodžba)

-potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne smije biti raniji od datuma objave Javnog poziva)

-elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– dokaz o ispunjavanju jednog od uvjeta iz točke 1. ovog Javnog poziva

  1. korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: ZSS), prijavljeni u Evidenciju – 50% visina subvencije
  2. osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca – 50% visina subvencije

Napomena:

  • Sukladno uvjetima za mjeru Javni rad, osobe ne mogu biti uključene u javni rad 12 mjeseci nakon prestanka javnog rada za tu osobu.
  • Trošak prijevoza sufinancirane osobe u paušalnom mjesečnom iznosu od 20 EUR za osobe kojima je mjesto rada jednako mjestu prebivališta/boravišta. Ukoliko osobi mjesto rada nije jednako mjestu prebivališta/boravišta, dodjeljuje se trošak prijevoza u paušalnom mjesečnom iznosu od 40 EUR.

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Općina Tompojevci, Tompojevci, A. G. Matoša 9, 32 238 Čakovci, putem pošte (preporučeno) ili osobno od  03.03.2023. do 10.03.2023 .  godine s naznakom „JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE-Radnik/radnica na uređenju okoliša “.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Javni poziv će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Tompojevci.

OPĆINSKI NAČELNIK

Milan Grubač

Poslodavac: OPĆINA  TOMPOJEVCI

Kontakt:
Osobni dolazak: TOMPOJEVCI, A.G.MATOŠA 9
Pismena zamolba: OPĆINA TOMPOJEVCI, TOMPOJEVCI,  A.G.MATOŠA 9, 32238 ČAKOVCI

Za dodatne upite nazovite na broj: 032/514-184

Odluka o poništenju Javnog poziva

Javni poziv-REVITALIZIRAJMO NAŠU OPĆINU

VIŠE VIJESTI...

Skip to content