POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE: Sanacija opasnih mjesta na području Općine Tompojevci, Evidencijski broj : JN-38/22

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) i članka 48. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21), te  članka  6. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave, Općinski načelnik Općine Tompojevci dana 10. kolovoza 2022. godine donio je Odluku o početku postupka jednostavne nabave za predmet nabave: Sanacija opasnih mjesta na području Općine Tompojevci (KLASA: 406-01/22-01/10, URBROJ: 2196-26-03-22-1).

Poziv za dostavu ponuda objavljuje se na internet stranici Općine Tompojevci

https://www.opcina-tompojevci.hr/

http://www.opcina-tompojevci.hr/category/sluzbene-obavijesti/

1. Poziv na dostavu ponude

2. Ponudbeni troškovnik

3. Nacrti

 

 

Skip to content