OPĆINI TOMPOJEVCI PONOVNO ODOBREN PROJEKT FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

3. kolovoza 2022. godine potpisan je Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u iznosu od 104.490,00 kuna.
Projektom će se kupiti set od tri kante u obliku životinja (dupin za papir, medo za plastiku i žaba za staklo) za svako naselje Općine Tompojevci koje će biti postavljene kod škola i igraonice.
Također, održat će se javne tribine za stanovništvo, odnosno edukacijske radionice za djecu predškolske i školske dobi, izraditi brošure, letci i plakati.
Cilj projekta je uspostava javnog, kvalitetnog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.
Kako bi se najmlađi stanovnici Općine Tompojevci educirali o odgovornom ponašanju i značaju odvojenog prikupljanja otpada, u školama i kod igraonice će se postaviti spremnici u obliku životinja i održati edukativne aktivnosti kako bi kroz igru upili što više pozitivnih navika za očuvanje okoliša.
Vrijednost projekta iznosi 130.612,50 kuna od čega Fond sufinancira 104.490,00 kuna, a preostali iznos snosi Općina Tompojevci.

VIŠE VIJESTI...

Skip to content