JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Tompojevci za 2021. godinu

Temeljem članka 12. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Tompojevci za 2021. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21), i pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/21-01/103, URBROJ: 525-08/0245-21-2, od 15. travnja 2021. godine), o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti-Program potpora poljoprivredi na području Općine Tompojevci za 2021. godinu, Jedinstveni upravni odjel Općine Tompojevci, objavljuje  JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Tompojevci za 2021. godinu

Javni poziv

Obrazac 1 – Izjava

Obrazac 2 – Izjava

Obrazac  Mjera 1

Obrazac Mjera 2

Program poljoprivreda Općina Tompojevci 2021

Mišljenje ministarstva poljoprivrede

Skip to content