Službene stranice općine Tompojevci

Koncesije

Koncesija za javne usluge skupljanja, odvoza i zbrinjavanja i biorazgradivog komunalnog otpada, te odvojeno skupljanje frakcija komunalnog otpada s područja Općine Tompojevci