JAVNI POZIV za sufinanciranje kupnje i izgradnje kuće ili stana za mlade obitelji na području Općine Tompojevci za 2022. godinu

Općina Tompojevci objavljuje Javni poziv za sufinanciranje kupnje i izgradnje kuće ili stana za mlade obitelji na području Općine Tompojevci za 2022. godinu

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 100.000,00  kuna.  Općina Tompojevci će sufinancirati kupovinu i izgradnju kuće ili stana u iznosu od 20.000,00  kuna.

Pravo na korištenje bespovratnih sredstava u okviru ove mjere imaju prijavitelji koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • u trenutku prijave nisu stariji od 45 godina,
  • prijavitelji i bračni ili izvanbračni drugovi i njihova djeca, nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan ili kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje u tuzemstvu i inozemstvu osim stana/kuće koja je predmet ovog Javnog poziva.
  • kupljena ili izgrađena kuća ili stan je na području Općine Tompojevci
  • nemaju duga po bilo kojoj osnovi prema Općini Tompojevci
  • fizička osoba prodavatelj nekretnine ne smije biti u srodstvu s podnositeljem zahtjeva, članovima njegove obitelji do trećeg nasljednog reda u smislu Zakona o nasljeđivanju i ostalim članovima kućanstva.
  • kupili ili završili izgradnju kuće ili stana u 2022. godini

Javni poziv otvoren je do kraja 2022. godine odnosno do podjele sredstava osiguranih u proračunu Općine Tompojevci za 2022. godinu.

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tompojevci na broj telefona 032/514-184 ili na e-mail: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr.

Odluka o dodjeli potpore za kupnju kuće

Javni poziv

obrazac 1 – Prijavnica

obrazac 2 – Izjava o izvanbračnoj zajednici

obrazac 3 – Izjava o nepostojanju vlasništva kuće-stana

obrazac 4 – Izjava o dvostrukom financiranju

obrazac 5 – Izjava o privoli

obrazac 6 – Izjava o istinitosti podataka

Odluka o sufinanciranju kupnje i izgradnje kuće ili stana za mlade obitelji

Skip to content