Javna nabava

Sukladno članku 80. stavku 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) predstavnici naručitelja, Općine Tompojevci, nisu u sukobu interesa niti s jednim gospodarskim subjektom na temelju izjava ovlaštenih predstavnika naručitelja.

 

Registar ugovora i Okvirnih sporazuma (ažurirano 31.12.2017)