Melita

J A V N I P O Z I V za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Tompojevci za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI –Općina Tompojevci, faza III“-radnica za pomoć u kući starijim osobama

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA:983-01/22-01/13; URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-30, od 23. studenoga 2022. godine), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020., „Zaželi-program zapošljavanja žene-faza III“, za projekt „ZAŽELI –Općina Tompojevci, faza III“, kodni broj projekta …

J A V N I P O Z I V za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Tompojevci za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI –Općina Tompojevci, faza III“-radnica za pomoć u kući starijim osobama Read More »

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune PPUO Tompojevci

Općinski načelnik Općine Tompojevci na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 83/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) donosi: O D L U K U kojom se utvrđuje da nije potrebno …

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune PPUO Tompojevci Read More »

AKCIJA “U SUSRET BOŽIĆU” JE OKONČANA

Jučer su naši inozemni donatori Jelica Blažević, Ružica Zrakić-Vuković i Franjo Blažević podijelili 107 božićnih paketića djeci Općine Tompojevci. Zahvaljujemo vam od srca, u ime sve djece koja su dobila poklone kao i u ime njihovih roditelja koji se svakodnevno bore da im ništa ne nedostaje. Radnje poput ove koju ste izveli rijetko se viđaju, …

AKCIJA “U SUSRET BOŽIĆU” JE OKONČANA Read More »

O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Tompojevci

Na temelju članaka 28. st. 3. članka i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tompojevci, dana 23. studenoga 2022. godine raspisuje O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni …

O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Tompojevci Read More »

OBAVIJEST RODITELJIMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

Pozivaju se roditelji/staratelji/udomitelji djece predškolske dobi od početka 2. godine života, pa do završetka 6. godine života,  koji imaju prijavljeno prebivalište i boravište na području Općine Tompojevci, a do sada nisu podnijeli zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći u iznosu 1.000,00 kuna, da se jave u Ured Općine Tompojevci sa slijedećim dokumentima: preslika osobne iskaznice podnositelja …

OBAVIJEST RODITELJIMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI Read More »

OBJAVLJEN DEVETI LAG NATJEČAJ

Ovim putem želimo Vas obavijestiti kako je LAG Srijem 02. studenog 2022. godine objavio deveti LAG natječaj, za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Objavljeni LAG natječaj možete pronaći na sljedećoj poveznici. Objavljeni LAG natječaj možete pronaći …

OBJAVLJEN DEVETI LAG NATJEČAJ Read More »

OBAVIJEST O IZVOĐENJU RADOVA NA JAVNIM POVRŠINAMA

Najavljujemo građanima, da će investitor Hrvatski telekom d.d. Zagreb u roku 10 dana započeti radove na izgradnji širokopojasne mrežne infrastrukture (sanaciji postojeće podzemne EKI, uvlačenje novih kabela/zamjena starih kabela podzemne i nadzemne EKI-svjetlovodne spojne pristupne mreže (SSPM), svjetlovodne distributivne mreže (SDM) postojeće EKI te izvedba kućnih priključaka). Radovi će se odvijati u vremenu od 08:00 …

OBAVIJEST O IZVOĐENJU RADOVA NA JAVNIM POVRŠINAMA Read More »

SVEČANA DODJELA SPORAZUMA O SUFINANCIRANJU ŠKOLSKE PREHRANE ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE ČAKOVCI

  Danas je u Vukovaru, zamjenik župana vukovarsko-srijemskog gosp. Franjo Orešković svečano uručio Općinskom načelniku Milanu Grubaču  SPORAZUM o sufinanciranju školske prehrane za učenike Osnovne škole Čakovci.   Sufinanciranje se odnosi na učenike koji nisu bili obuhvaćeni projektom „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. – 2023.)“ Ministarstva rada, mirovinskoga …

SVEČANA DODJELA SPORAZUMA O SUFINANCIRANJU ŠKOLSKE PREHRANE ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE ČAKOVCI Read More »

ODOBRENO 2,88 MILIJUNA KUNA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA U TOMPOJEVCIMA

U okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv, NPOO.C3.1.R1-I1.01 Ministarstva znanosti i obrazovanja Općina Tompojevci u suradnji s Razvojnom agencijom TINTL prijavila je projekt Izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Tompojevcima. Projektom će se izgraditi 2 dnevna boravka (jedna jaslička i jedna vrtićka skupina), odnosno 32 djece …

ODOBRENO 2,88 MILIJUNA KUNA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA U TOMPOJEVCIMA Read More »

Skip to content