O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme u JUO

O G L A S  za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Tompojevci na radna mjesta:

  1. Referent – voditelj za EU projekte: 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme za vrijeme trajanja projektaZAŽELI I OSTANI NA SVOM“, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca i
  2. Referent – administrator za EU projekte: 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme za vrijeme trajanja projekta „ZAŽELI I OSTANI NA SVOM“, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Izvješće o provedenom postupku (uključujući rang listu)

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Obavijest i upute kandidatima

Oglas za prijam u službu

OBRAZAC Privole

OBRAZAC Izjave o poznavanju rada na računalu

OBRAZAC Izjave da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona

OBRAZAC Prijave na oglas

VIŠE VIJESTI...

Skip to content