OBJAVA  JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TOMPOJEVCI

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) , objavljujemo javnu raspravu o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci. Javna rasprava počine 27. 11. 2020. godine i završava 04.12.2020. godine.

Objava javne rasprave

Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. izmjena i dopuna PPUOT

0_np_PREGLEDNA KARTA ID

1_np_KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA

2B_np_ENERGETSKI SUSTAV

3A_np_UVJETI KORISTENJA II ID PPUO Tompojevci- NP

 

Skip to content