Najava otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II“

Krajem mjeseca studenoga bit će otvoren javni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru projekta „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II“. Projekt je financiran iz EU kroz Europski socijalni fond u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u vrijednosti od 27,5 milijuna kuna.

U okviru ovog Poziva financirat će se socijalno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada u sektor turizma i ugostiteljstva.

Pozivom će se izravno odgovoriti na društvene potrebe osoba s invaliditetom kroz promociju i provedbu obrazovnih programa.

Potencijalni prijavitelji su zapravo ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih te strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu.

Provedbom ovog projekta Ministarstvo turizma i sporta doprinijet će boljoj integraciji osoba s invaliditetom u društvo te obrazovanjem i stjecanjem stručnih znanja turističkom sektoru osigurati kvalitetno osposobljenu radnu snagu.

https://www.ra-tintl.hr/blog-post/44

 

Skip to content