ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA TOMPOJEVCI ZA 2019. GODINU

 

Na temelju članka 111. stavka 8.  Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ 125/19) i članka   50. Statuta Općine Tompojevci (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije  broj: 05/13, 02/15, 05/16, 02/18, 12/19 i 03/20) Općinski načelnik Općine Tompojevci dana 13. ožujka 2020. godine, donosi:

ZAKLJUČAK

Prihvaća se financijsko izvješće Dobrovoljnog vatrogasnog društava (DVD) Tompojevci za 2019. godinu, dostavljeno u zakonskom roku (11.03.2020.).

DVD Bokšić nije u obvezi dostaviti financijsko izvješće za 2019. godinu, jer nije koristio financijska sredstva iz proračuna Općine Tompojevci u 2019. godini.

Ovaj Zaključak će se objaviti na službenoj web stranici Općine Tompojevci www.opcina-tompojevci.hr.

Općinski načelnik

Zdravko Zvonarić

Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Tompojevci za 2019. godinu

Skip to content