ODLUKU o preventivnim mjerama sprječavanja širenja koronavirusa-COVID-19

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137715, 123/17 i 98/19), članka 50. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije broj 05/13, 02/15, 05/16, 02/18 i 12/19) i upute MUP-a, Ravnateljstva CZ, Službe CZ Vukovar, Općinski načelnik dana 16. 03.2020. godine donosi:

ODLUKU o preventivnim mjerama sprječavanja širenja koronavirusa-COVID-19

 Članak 1.

Odgađaju se sva javna okupljanja i manifestacije bilo koje vrste do daljnjeg u objektima i javnim površinama u vlasništvu Općine Tompojevci.

Članak 2.

Rad sa strankama u Uredu Općine Tompojevci smanjuje se na minimum. Samo hitni slučajevi. Prije dolaska nazvati na broj telefona: 514-184, 514-185.

Članak 3.

Osniva se mjesto za sastanke i sve aktivnosti Stožera CZ Općine Tompojevci vezano za preventivne mjere sprječavanja širenja koronavirusa.

Hrvatski dom Tompojevci, Radićeva 23, Tompojevci.

 

Općinski načelnik

Zdravko Zvonarić

 

Odluka o preventivnim mjerama sprječavanja širenja koronavirusa

Skip to content