POZIV ZA UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU

temeljem odredbi Zakona o obrani (“NN, broj 73/13, 75/15, 27/16), Područni odsjek za poslove obrane Vukovar u sklopu svojih redovnih poslova, ima zadaću izvršiti uvođenje muških osoba, rođenih 2000. godine u vojnu evidenciju, u prodručju svoje nadležnosti.

Osobe na koje se odnosi ovaj poziv obvezni su odazvati se bez obzira jesu li dobili pojedinačni poziv.

POZIV ZA UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU

Skip to content