Poziv sudionicima Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Tompojevci

Temeljem objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tompojevci od 03.08.2020., KLASA:320-02/20-01/7, URBROJ:2196/07-02-20-1, Povjerenstvo je provelo administrativnu provjeru i analizu pristiglih ponuda te rangiralo ponude po pojedinoj proizvodno-tehnološkoj cjelini sukladno pravu prvenstva prema članku 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Sljedeći korak je pozivanje ponuditelja na očitovanje o prihvaćanju zakupa po pojedinoj proizvodno-tehnološkoj cjelini te Povjerenstvo upućuje ponuditeljima

POZIV 

na sjednicu Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta uvlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tompojevci koja će se održati u subotu 24. listopada 2020. godine u 8:30 sati u Hrvatskom domu u Tompojevcima, Radićeva 23, Tompojevci

Ponuditelji će imati mogućnost uvida u rangiranje ponuditelja prema pravu prvenstva po proizvodno tehnološkim cjelinama te će sukladno utvrđenom prvenstvu biti pozvani da se očituju o prihvaćanju zakupa.

Zbog epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom, sjednici može prisustvovati samo ponuditelj ili njegov opunomoćeni predstavnik uz predočenje osobne iskaznice. Ukoliko će sjednici sudjelovati opunomoćeni predstavnik, obavezan je posjedovati potpisanu punomoć (obrazac punomoći nalazi se na web stranici Općine Tompojevci).

Punomoć za sudjelovanje na sjednici Povjerenstva

Skip to content