Poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tompojevci

 

Na temelju članka 67. st. 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15 , 05/16 i 02/18), sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tompojevci, za dan

12.06.2018.(utorak) u 17,00 sati

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tompojevci , A. G. Matoša 1, Tompojevci.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika s prošle sjednice Općinskog vijeća.
  2. Prijedlog Odluke o nagrađivanju učenika generacije u Osnovnoj školi.
  3. Prijedlog Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima Osnovne škole Čakovci sa područja Općine Tompojevci.
  4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu.
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Tompojevci i Plana zaštite od požara Općine Tompojevci.
  6. Prijedlog Odluke o donošenju Programa gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za razdoblje od 2018. – 2024.  (Program  je objavljen na web adresi: opcina-tompojevci.hr.)
  7. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Tompojevci . (Program  je objavljen na web adresi: opcina-tompojevci.hr.)
  8. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevci.
  9. Različito.

Predsjednik Općinskog vijeća

Dubravko Martić

 

 

NAPOMENA:Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama  ( Narodne novine br. 25/13, 85/15 ) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tompojevci može prisustvovati  zainteresirana javnost  uz prethodnu najavu  dolaska  najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća,  na broj tel. 032/514-184 (predsjednik vijeća).

Skip to content