Poziv na 14 sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 33. St. 1. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15 , 05/16 i 02/18) i članka 67. st. 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15 , 05/16 i 02/18), sazivam 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tompojevci, za dan

 1. ožujak 2019. (ponedjeljak) u 17,00 sati

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tompojevci , A. G. Matoša 1, Tompojevci.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika s prošle sjednice Općinskog vijeća.
 2. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. god.
 3. Izvješće o izvršenu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za god.
 5. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu.
 6. Izvješće o izvršenju Programa upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tompojevci za 2018 god.
 7. Izvješće o radu Općinskog načelnika za period od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. g
 8. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada – tvrtke Komunalac d.o.o. Vukovar, na području Općine Tompojevci za 2018. godinu
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tompojevci.
 10. Prijedlog Odluke o ispravku Odluke o Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vl. RH.
 11. Prijedlog kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Vukovaru.
 12. Prijedlog kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Vukovaru.
 13. Informacija o potrebi zapošljavanja komunalnog ili poljoprivrednog redara.
 14. Različito.

 

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost javite na telefon: 514-184.

 

Dostaviti:

– Članovima Općinskog vijeća Općine Tompojevci-svima,

– Zamjenicima Općinskog načelnika Općine Tompojevci,

– Savjetu mladih Općine Tompojevci

– Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tompojevci

 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Dubravko Martić

 

NAPOMENA:Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama  ( Narodne novine br. 25/13, 85/15) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tompojevci može prisustvovati  zainteresirana javnost  uz prethodnu najavu  dolaska  najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća,  na broj tel. 032/514-184 (predsjednik vijeća).

 

Skip to content