Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

Obavještavamo Vas da je Odbor za izbor i imenovanje Županijske skupštine objavilo Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije na stranicama županije

http://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-isticanje-kandidatura-za-clanove-i-zamjenike-clanova-savjeta-mladih-vukovar

Skrećemo pozornost na objavljeni Javni poziv; udrugama koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentske zborove, pomladce političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih (skupina koja se sastoji od najmanje 50 mladih s prebivalištem ili boravištem na području županije) u svojoj općini/gradu.

 

Skip to content