Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 67. st. 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15, 05/16 i 02/18), sazivam  11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tompojevci, za dan 26.11.2018.(ponedjeljak) u 17,00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tompojevci , A. G. Matoša 1, Tompojevci.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika s prošle sjednice Općinskog vijeća.
  2. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi.
  3. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.
  4. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu.
  5. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tompojevci.
  6. Pitanja i prijedlozi.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenosti javite na telefon: 514-184.

                                                                                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                                   Dubravko Martić

 NAPOMENA:Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama  ( Narodne novine br. 25/13, 85/15 ) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tompojevci može prisustvovati  zainteresirana javnost  uz prethodnu najavu  dolaska  najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća,  na broj tel. 032/514-184 (predsjednik vijeća).

Skip to content