Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa-ADMINISTRATIVNI TAJNIK/ADMINISTRATIVNA TAJNICA U JEDNISTVENOM UPRAVNOM ODJELU

 

Odluka o odabiru kandidata

 

N A T J E Č A J
za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
-Administrativni tajnik u Jedinstvenom upravnom odjelu

Broj traženih radnika/ca: 1 osoba
Naziv radnog mjesta: Administrativni tajnik u Jedinstvenom upravnom odjelu
Vrsta zaposlenja: na određeno; stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Razina obrazovanja: srednja škola 4 godine- Upravni referent

 Potrebna dokumentacija:
-zamolba,
-životopis,
-svjedodžba o završenoj stručnoj spremi,
-potvrda o radnom stažu-HZMO
-preslika osobne iskaznice.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Općina Tompojevci, Tompojevci, A. G. Matoša 1,, 32 238 Čakovci, putem pošte (preporučeno) ili osobno od 20.11.2018. do 27.11.2018. godine s naznakom „Za natječaj-Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa- Administrativni tajnik u Jedinstvenom upravnom odjelu“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Tompojevci – www.opcina-tompojevci.hr

Natječaj-stručno osposobljavanje

Skip to content