Odluka o sufinanciranju javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Tompojevci za školsku godinu 2020./2021.

 Temeljem Odluke Župana KLASA: 602-03/20-01/24 i URBROJ: 2196/1-01-20-1 od 01. rujna 2020. godine usvaja se model sufinanciranja javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Tompojevci za školsku godinu 2020/2021., kako slijedi:

  • 75% cijene prijevozne karte sufinancirati će Ministarstvo znanosti i obrazovanja
  • 100,00 kn cijene prijevozne karte sufinancirati će roditelji
  • ostatak iznosa prijevozne karte sufinancirati će Vukovarsko-srijemska županija i Općina Tompojevci u jednakim iznosima

Članak 2.

Članak 1. Ove odluke se ne odnosi na učenike:

  • članove kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi, za koje troškove prijevoza u 100 % iznosu osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi sve dok je na snazi Odluka Vukovarsko-srijemske županije o sufinanciranju javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola po modelu iz članka 1. ove Odluke.

Odluka o sufinanciranju javnog prijevoza učenika srednjih škola

Skip to content