Odluka o financiranju drugog obrazovnog materijala za učenike Osnovne škole Čakovci za školsku godinu 2020./2021.

Općinski načelnik dana 01.09.2020. godine donio je Odluku o financiranju drugog obrazovnog materijala za učenike Osnovne škole Čakovci za školsku godinu 2020./2021.

Članak 1.

Općina Tompojevci će financirati nabavu drugog obrazovnog materijala za učenike Osnovne škole Čakovci (I-VIII razred) za školsku godinu 2020./2021.

Stavak 1. ove Odluke se ne odnosi na učenike koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade,  sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

Članak 2.

Za provedbu članka 1. ove Odluke zadužuje se Ravnateljica OŠ Čakovci, te se obvezuje Općini Tompojevci dostaviti račun za kupljeni materijal, te popis učenika kojima je isti dodijeljen.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka o financiranju drugog obrazovnog materijala za učenike OŠ Čakovci

Skip to content