Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tompojevci, 29. ožujak 2021.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Obavijest Povjerenstva

PTC – SVI – zipk

Zapisnik-o-pregledu-i-ocjeni PDF

Ispravak Zapisnika s javnog otvaranja pdf

Zapisnik-o-otvaranju-ponuda – pdf

Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 47/19) i objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tompojevci od 29.03.2021., KLASA:320-02/21-01/6, URBROJ:2196/07-02-21-3, Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tompojevci, objavljuje

Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Javni natječaj  za zakup poljoprivrednog zemljišta

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tompojevci, KLASA:, 320-02/21-01/6, URBROJ: 2196/07-02-21-2 od 18. ožujka 2021. godine, Općinsko vijeće Općine Tompojevci dana 29. ožujka 2021. godine,  objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tompojevci

Prilozi su sastavni dio Javnog natječaja

Javni natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Obrazac-ponude

Zahtjev-za-izdavanje-potvrde-o-nepostojanju-duga

Skip to content