Općenito

Izdavanje Propusnica za OPG-ove

Ministarstvo poljoprivrede će u suradnji s Nacionalnim stožerom izdavati propusnice poljoprivrednicima 25. ožujka 2020 Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koji je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 23. ožujka 2020. godine dovodi se u pitanje nesmetano obavljanje poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivredna proizvodnja se mora, bez obzira na pojavu …

Izdavanje Propusnica za OPG-ove Read More »

Obavijest o radu sa strankama

Obavještavaju se stranke, da zbog proglašene epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID – 19), Općina Tompojevci neće primati stranke od dana 23. ožujka 2020. godine do daljnjega,  odnosno dok se ne ostvare uvjeti za rad bez opasnosti od oboljenja zaposlenika i stranaka. Stranke se pozivaju da svoje upite i poslove obavljaju isključivo putem sredstava elektronske …

Obavijest o radu sa strankama Read More »

OBAVIJEST-DJEČJA IGRALIŠTA

  Prema preporuci Stožera Civilne zaštite RH, vezano za zaštitu širenja koronavirusa, mole se roditelji i djeca da se ne okupljaju na dječjim igralištima kako bi izbjegli međusobne bliske kontakte. ZAŠTITIMO SEBE I  DRUGE!

KONTAKT TELEFONI ZA UPITE GRAĐANA O FUNKCIONIRANJU RADA I ŽIVOTA U NOVONASTALIM OKOLNOSTIMA

Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja od 19.03.2020. godine STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE TOMPOJEVCI donosi O D L U K U I. Vezano za upite građana u vezi funkcioniranja rada i života u novonastalim okolnostima na području Općine Tompojevci, određuju …

KONTAKT TELEFONI ZA UPITE GRAĐANA O FUNKCIONIRANJU RADA I ŽIVOTA U NOVONASTALIM OKOLNOSTIMA Read More »

Interni protokol za sprječavanje širenja koronavirusa Covid-19 u prostorijama Općine Tompojevci

  Smanjenje fizičkih konataka: preporučuje se smanjiti broj izravnih kontakata među djelatnicima, posebno na udaljenosti manjoj od dva metra. Smanjenje radnih sastanaka na kojima sudjeluje veći broj ljudi: preporučuje se održavati sastanke video vezom, pojačati telefonsku i email komunikaciju. Ako postoje važni razlozi za održavanje sastanaka, potrebno je osigurati razmak od 1,5 do 2 metra …

Interni protokol za sprječavanje širenja koronavirusa Covid-19 u prostorijama Općine Tompojevci Read More »

VAŽNA OBAVIJEST-KORONA VIRUS

Na temelju članka 21. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15 i 118/18 ), članka 5. i 13. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/16), Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije na Izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj dana 12. ožujka 2020. godine. donosi   Z A K L …

VAŽNA OBAVIJEST-KORONA VIRUS Read More »

Javni poziv za predlaganje idejnog rješenja grba i zastave Općine Tompojevci

Općinski načelnik Općine Tompojevci objavljuje javni poziv za predlaganje simbola i boja koje bi sadržavao grb i zastava Općine Tompojevci, odnosno kako bi se pokrenuo postupak i izradilo idejno likovno i grafičko rješenje grba i zastave. Javni poziv za predlaganje idejnog rješenja grba i zastave Općine Tompojevci  

Obavijest javnosti o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci

OBAVIJEST Temeljem Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), Općina Tompojevci obavještava javnost da je započeo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci donošenjem Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja …

Obavijest javnosti o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci Read More »

Skip to content