Zeleni otoci u Općini Tompojevci

Zeleni otok je mjesto na javnoj površini na kojoj su smješteni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada (papir, staklo i plastika). Aktivnosti na formiranju „zelenih otoka“ započele su još 2009. godine.

Da bi sugrađanima omogućili da vrijedne sirovine sakupljaju odvojeno od kućnog otpada postavili smo 5 zelenih otoka na području Općine Tompojevci ( u svakom naselju po jedan). Izdvojenim sakupljanjem i odlaganjem otpada u zelene otoke omogućuje se iskorištavanje tih vrijednih sirovina, smanjenje količine otpada koji završava svoj ciklus na odlagalištima te se potpomaže u rješavanju gorućeg problema zaštite okoliša.

Svaka posuda je različite boje i na sebi ima oznaku otpada koji se u nju odlaže

  • Zelene posude – za prikupljanje stakla,
  • žute posude za – prikupljanje plastičnog otpada,
  • plave za – prikupljanje papira.
Skip to content