“STOP NASILJU NAD STARIJIMA”

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima provodi projekt “Stop nasilju nad starijima!”

Opći cilj projekta je provedba kampanje osvješćivanja i obavješćivanja s ciljem podizanja svijesti građana o oblicima nasilja nad najranjivijim skupinama, starima, putem medija, javnih akcija, karavane u gradovima i općinama u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji i putem nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih dijela i prekršaja 116 006. Želi se informirati širu javnost, a prije svega osobe starije životne dobi o oblicima nasilja te potaknuti ih na prijavu nasilja. Veliki broj osoba starije životne dobi misli da je nasilje samo fizičko nasilje, Udruga ih kroz ovu kampanju želi upoznati i s drugim oblicima nasilja. U brošuri i plakatu, može se vidjeti kome se mogu obratiti za pomoć ako se nađu u ulozi žrtve kaznenih dijela i prekršaja te ako im je potrebna besplatna pravna pomoć i pomoć oko sastavljanja podnesaka pred javnopravnim tijelima.

STOP nasilju nad starijima internet_brošura

 

 

Skip to content