REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE (P+K) – DOGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA, IZGRADNJA PARKIRALIŠTA I KOLNOG PRILAZA U MIKLUŠEVCIMA

Projekt je krenuo u realizaciju, raspisana je javna nabava, a nakon odabira izvođača radova započet će radovi na rekonstrukciji društvenog doma.

Još jedan projekt Općine Tompojevci koji je uspješno prijavljen od strane Ureda za međunarodnu suradnju TINTL na Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., Natječaj za provedbu Podmjere 7.4. »Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« – provedba tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«. Ukupna vrijednost projekta je 2.561.171,94 kn, od čega su 2.130.933,80 kn bespovratna sredstva, a ostatak sufinancira Općina. Glavni cilj projekta je rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene sa dogradnjom društvenog doma i izgradnja parkirališta i kolnog prilaza u naselju Mikluševci za potporu radu i djelovanju neprofitnih organizacija, realizaciju kulturnih i društvenih potreba mještana naselja te za više drugih namjena.

Skip to content