Poziv na 7. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 67. st. 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15 , 05/16 i 02/18), sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tompojevci, za dan

26.03.2018.(ponedjeljak) u 17,00 sati

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tompojevci , A. G. Matoša 1, Tompojevci.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika s prošle sjednice Općinskog vijeća.
 2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. god.
 3. Izvješće o izvršenu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
 4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za 2017. godinu.
 5. Izvješće o izvršenju Programa upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tompojevci za 2017 god.
 6. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Tompojevci u 2017.godini
 7. Izvješće o radu Općinskog načelnika za period od 01. srpnja do 31. prosinca 2017. god.
 8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2017. god.
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu.
 10. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tompojevci (Procjena je objavljen na web adresi: www.opcina-tompojevci.hr)
 11. Prijedlog Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevci
 12. Različito.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost javite na telefon: 514-184.

Dostaviti:

– Članovima Općinskog vijeća Općine Tompojevci-svima,

– Zamjenicima Općinskog načelnika Općine Tompojevci,

– Savjetu mladih Općine Tompojevci

– Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tompojevci

Predsjednik Općinskog vijeća

Dubravko Martić

 

 

NAPOMENA:Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama  ( Narodne novine br. 25/13, 85/15 ) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tompojevci može prisustvovati  zainteresirana javnost  uz prethodnu najavu  dolaska  najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća,  na broj tel. 032/514-184 (predsjednik vijeća).

 

 

 

Skip to content